Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1481 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""

MK, Noteikumi,  Nr. 1481
15.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums"". 
Iepriekš  Latvijā nenotika lauksaimniecības augu un dārzeņu sugu šķirņu pārbaude. Latvijā izveidotajām šķirnēm šķirņu pārbaudi veica ārzemēs (Polijā un Igaunijā).
Noteikumu grozījumi paredz precizēt noteikumu 3.pielikumu, norādot jaunos Kopienas augu šķirņu biroja (CPVO) protokolu numurus un to izdošanas datumus, kā arī papildinot to ar jaunām sugām un to Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirņu pārbaudes vadlīnijām.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana