Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1509 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

MK, Noteikumi,  Nr. 1509
22.12.2009

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai””.


MK noteikumi Nr.1509 "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai””.
Turpmāk Lauku atbalsta dienests (LAD) vērtēs arī projektu, kura īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskais finansējums pietiek tikai daļēji un, ja projekts tiks apstiprināts, nepietiekamais finansējums tiks piešķirts no konkrētajam atbalsta pasākumam pieejamā kopējā finansējuma.
Savukārt atbalsta pretendents varēs uzsākt īstenot projektu, uzņemoties pilnu finanšu risku, nesagaidot LAD lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Tāpat ir paredzēta avansa saņemšanas iespēja tiem atbalsta saņēmējiem, kuriem līdz šim šāda iespēja netika dota.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana