Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1647 "Veterinārās prasības govju un cūku apritei"; MK noteikumi Nr.1511 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""

MK, Noteikumi,  Nr. 1647; 1511
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Veterinārās prasības govju un cūku apritei”, kas aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumus Nr. 301 „Veterinārās prasības govju un cūku apritei”.

Izmaiņas noteikumos nosaka, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) sākot ar 2010. gada 1. janvāri apkopo atzītu govju un cūku savākšanas centru, reģistrētu tirgotāju un atzītu tirgotāju telpu sarakstu, ko ievieto publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

Noteikumu projektā precizētas:
- vispārīgās un veterinārās prasības, kas jāievēro govju un cūku tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm;
- prasības savākšanas centriem un tirgotāju telpām;
- prasības pārvadātājiem un transportlīdzekļiem, ko izmanto minēto dzīvnieku pārvadāšanai.

Tāpat valdība apstiprinājusi MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei””, kas paredz, ka PVD ar 2010. gada 1. janvāri savā tīmekļa vietnē ievieto arī atzīto aitu un kazu savākšanas centru, tirgotāju un to komercdarbībā izmantoto telpu sarakstu, kas pieejams sabiedrībai un citām dalībvalstīm.

 

AgroPols

x

Paroles atgadināšana