Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1590 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

MK, Noteikumi,  Nr. 1590
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojumu Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" likvidāciju" Valsts augu aizsardzības dienests pārņem augsnes minerālā slāpekļa monitoringu īpaši jutīgajās teritorijās, augšņu agroķīmiskās izpētes funkciju un informācijas apkopošanu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni, tādēļ VAAD sniegto maksas pakalpojumu cenrādī nepieciešams veikt izmaiņas.
Precizējami arī citu pakalpojumu nosaukumi un izcenojumi.

Noteikumu projektā ir ietverti jauni pakalpojumu veidi:
● augšņu agroķīmiskā izpēte (Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta rīkojums Nr.575 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" likvidāciju);
● ģenētiski modificēto organismu noteikšana sēklās un augu pavairošanas materiālā (Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 7.panta 5.punkts);
● ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju atbilstības izvērtēšana iekļaušanai Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā (Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumi Nr.30 „Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību”);
● minerālmēslu un kaļķošanas materiālu analīze pēc individuāla pasūtījuma;
● kūtsmēslu analīze pēc individuāla pasūtījuma;
● tehniskā novērtējuma sagatavošana skābo augšņu kaļķošanai pēc individuāla pasūtījuma.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana