Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1591 "Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība"

MK, Noteikumi,  Nr. 1591
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība".

2005.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.358 „Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība” bija spēkā līdz 2009.gada 30.jūnijam, tādēļ ir nepieciešami jauni noteikumi. Noteikumu projekts „Dzīvnieku barības paraugu ņemšanas kārtība” ir sagatavots saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma 20.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā, ka 2009.gada 18.martā stājās spēkā 2009. gada 27. janvāra Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana