Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1592 "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību"

MK, Noteikumi,  Nr. 1592
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību".

Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojums Nr.184 „Par Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju” nosaka, ka ar 2009.gada 1.jūliju Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošā tiešās pārvaldes iestāde Ciltsdarba valsts inspekcija tiek reorganizēta un tās funkcijas ciltsdarba jomā pārņem valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs”.
Noteikumu projekts nosaka, ka šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusu saimniecībai piešķir datu centrs.
Turpmāk šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstu publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” netiek paredzēta, jo datu centrs šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstu ievietos un aktualizēs savā interneta mājas lapā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana