Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1491 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai"

MK, Noteikumi,  Nr. 1491
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta piešķiršanai".

Ņemot vērā Lauku atbalsta dienestam samazināto resursu daudzumu, atbilstoši 2009.gada 11.jūnijā pieņemtajam likumam „Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā” lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu ir paredzēts deleģēt privāto tiesību subjektam.
Ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu nodarbojas Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA).
LLKA par šo pakalpojumu neiekasēs maksu. Tai ir vairāku gadu pieredze tieši Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) izvērtēšanā atbilstoši noteikumiem Nr.777 „Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai”. Asociācija piedalās arī normatīvo aktu sagatavošanā par LPKS, un tās personāls ir pietiekami kvalificēts, lai izvērtētu kooperatīvu atbilstību.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana