Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1631 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

MK, Noteikumi,  Nr. 1631
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""

Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.277 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” anotācijā bija norādīts, ka noteikumu ieviešanai ir paredzēts finansējums 2010.gadā un turpmākajos gados. Ņemot vērā valstī esošo ekonomisko situāciju, 2010.gada valsts budžetā līdzekļi noteikumu Nr.277 ieviešanai nav paredzēti. Tā kā noteikumos Nr.277 noteiktā dzīvnieku vienotās informācijas sistēmas izveide atbilst Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”” noteiktajam mērķim un saistībā ar apakšaktivitāti pretendē uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma saņemšanu, tad Zemkopības ministrija nepieciešamo finansējumu ir pieprasījusi no ERAF līdzekļiem.
Noteikumu projekts pārceļ noteikumu Nr.277 spēkā stāšanās termiņu uz 2010.gada 1.jūliju.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana