Dokumentu hronika

MK noteikumi Nr.1622 "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

MK, Noteikumi,  Nr. 1622
22.12.2009

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""
Ministru kabineta noteikumu projekts sagatavots, lai precizētu atbilstības novērtēšanas kārtību tām traktoru un piekabju kategorijām, kurām atbilstības novērtēšanas prasības nav harmonizētas Eiropas Ekonomiskās zonas līmenī (nacionālā atbilstības novērtēšana).
Papildus tiek noteikta arī atsevišķu transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas kārtība, jo direktīvu prasības to neregulē. Noteikumu projekts paredz precizēt noteikumos ietverto organizāciju nosaukumus saistībā ar valsts aģentūras ”Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”” reorganizāciju par SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”. Ar Ministru kabineta noteikumu grozījumiem tiek ieviestas atsauces uz 2009. gada 13.jūlijā pieņemtajām direktīvām.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana