Jautājiet! - Atbildēsim....

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Lauku atbalsta dienests (LAD)
24.05.2010

· Kā plānots tehniski risināt lauksaimnieku pieteikšanos LAD akcīzes nodokļa atmaksai pēc 1. jūlija?

- LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē būs jāiesniedz atsevišķs iesniegums, bet varēs pieteikties arī, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Iesniegšanas termiņš šogad – 5. jūlijs. LAD mājas lapā būs ievietota nepieciešamā informācija, t.sk. pieteikuma forma.

· Kā ar akcīzes nodokļa atmaksu pēc 1. jūlija saimniecībām, kas nodarbojas ar biškopību un akvakultūru, ja, piemēram, šajā saimniecībā nav citu produktīvo dzīvnieku - kādi būs kritēriji, vai biškopji, zivkopji varēs pretendēt uz akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai - atmaksu pēc 1. jūlija?

- Akcīzes nodokļa atvieglojumam varēs pieteikties lauksaimnieki, kas ražo lauksaimniecības produkciju un atvieglojumu piemēro par:

- lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām;

- attiecībā uz pastāvīgajām pļavām un aramzemē sētajiem zālājiem jānodrošina lopu blīvums 0,5 liellopu vienības;

- meža un purva zemēm, kur audzē dzērvenes un mellenes;

- 1 ha = 100 litri dīzeļdegvielas saimnieciskajā gadā no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

· Kā ar akcīzes nodokļa atmaksu pēc 1. jūlija bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībām, kas nodarbojas ar ārstniecības augu vākšanu gan no pļavām, gan kultivētām platībām, ja saimniecībā nav produktīvo dzīvnieku (saimniecības veic arī atbilstošu augu un tēju realizēšanu)?

- Jādeklarē, kā pārējās kultūras aramzemē - kods 989.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana