Jautājiet! - Atbildēsim....

Kādi ir galvenie pārkāpumi, kas šogad ir konstatēti veicot fiziskās kontroles?

Lauku atbalsta dienests (LAD)
29.10.2010

Fizisko kontroļu laikā attiecībā uz pārdeklarāciju (dubulto deklarāciju) ir konstatēti sekojoši pārkāpumi - nepļauti zālāji un nekoptas meliorāciju sistēmas.

Attiecībā uz savstarpējās atbilstības prasībām, ko kontrolē PVD, konstatēti sekojoši pārkāpumi: LDC netiek ziņots par cūku kustību ganāmpulkā, saimniecībās netiek kārtota uzskaite. Tāpat LDC savlaicīgi netiek informēts par izmaiņām arī liellopu ganāmpulkos. Ar 2011. gadu savstarpējās atbilstības prasību pārbaudēs nāks klāt jaunas prasības dzīvnieku labturībai.

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana