Citas ziņas sadaļā

Neapmierinoši tiek realizēti pieteiktie un LAD apstiprinātie “Lauku saimniecību modernizācija” projekti. No pirmajās septiņās kārtās apstiprinātajiem projektiem realizēti un apmaksāti tikai 48,7% no publiskā finansējuma. Vai LAD vadība ir izmantojusi visas iespējas, lai nepieļautu projektu nepamatotu pagarināšanu?

Vai ir kāda informācija par to, cik ir daudz tādu gadījumu un kāds ir kopējais ha skaits, kad tiek lauzti nomas līgumi un zemes īpašnieki paši apstrādā/appļauj šo zemi?

Kādā veidā un vai papildus tiek veiktas LAD fiziskās kontroles jaunajiem maksājumu saņēmējiem?

Kādi ir galvenie pārkāpumi, kas šogad ir konstatēti veicot fiziskās kontroles?

Kādi maksājumi un aptuveni kādos apjomos ir paredzami?

• Kāda ir pieteikšanās aktivitāte un pirmā mēneša rezultāti LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” (kopā, t.sk. LAD reģionālajām pārvaldēm un lauksaimnieku kooperatīvo sabiedrību grupā)?

Vairāki jautājumi par akcīzes atmaksu

Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Kādu platību pļavu un ganību 2009. gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu, vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)?

Jautājiet! - Atbildēsim....

Vairāki jautājumi par projektiem

Lauku atbalsta dienests (LAD)
21.06.2010

· LAD projektu izvērtēšana ilgst 6 mēnešus, tad tiek aprēķināts avansa maksājums, tad 60 darba dienu laikā pārskaita avansa maksājumu. Vai nav iespējams saīsināt projekta izskatīšanas laiku, jo tik garš periods kavē projektu uzsākšanu.

- Projektu vērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem ilgst 3 mēnešus, bet ne vairāk kā 5 mēnešus. Ja konstatēti konkrēti kāda projekta vērtēšana aizkavēšanās, tad ierosinām informēt LAD CA par radušos situāciju.

· Projekts ir apstiprināts 2008. gadā, viens no projekta etapiem ir būvniecība, pārējie etapi jau ir noslēgti. Uzņēmumam, kas bija vinnējis būvniecības sadaļu nesen ir pasludināta maksātnespēja un tas nespēj izpildīt projekta noteikumus. Kā lauksaimniekam rīkoties šādā situācijā?

- Iesakām informēt LAD par radušos situāciju un veikt jaunu iepirkuma procedūru, lai atkārtoti izvēlētu darbu veicēju.

· Vai fiziska persona, kas ražoja jau iepriekš, var reģistrēties kā z/s un pārņemt iesniegto projektu? Vai svarīgi reģistrēties 6 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, vai datums nav/ir svarīgs? Tagad tiek saprasts, ka MK noteikumu Nr. 1209 punkts 8.5. attiecas tikai uz 5.2. ?

- Ja fiziska persona jau ir bijis lauksaimniecības produkcijas ražotājs (kā saimnieciskās darbības veicējs), tad tā var dibināt z/s un pārņemt iesniegto projektu. MK Noteikumu 8.5.punkts neattiecas uz šo gadījumu.

· Ja šī pati (augstāk minētā) fiziskā persona realizē naturālo saimniecību projektu, vai pārreģistrējoties par z/s var pārņemt naturālo saimniecību projekta saistības uz z/s, vai arī naturālo saimniecību projekts jārealizē kā piemājas saimniecībai - fiziskai personai? Vai arī tomēr jābūt IK vai SIA?

- Par saimniecības formas maiņu un/vai vēlmi pārņemt projekta saistības jāinformē LAD. Ja fiziska persona pārreģistrējas kā z/s, tad tā pārņem pasākuma daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšana saistības

Lauku atbalsta dienests (LAD)

x

Paroles atgadināšana