Ārzemju tirgos

ES un ASV tirdzniecības līgums: Netarifu barjeru atcelšana sanitārajā jomā veicinātu eksportu, nemazinot kvalitāti

Ainārs Leijējs, Nac.ag. LETA
26.05.2016

Eiropas Savienības (ES) un ASV tirdzniecības attiecībās sanitārajā jomā joprojām pastāv daudz netarifu barjeru, kuru atcelšana vai samazināšana, nemazinot kvalitātes prasības, vienkāršotu ES pārtikas ražotāju eksportu uz ASV.

Šāda doma izskanēja šodien Ārlietu ministrijā (ĀM) notikušajā ekspertu diskusijā par ES un ASV Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerības (TTIP) nolīgumu. Apspriede tika rīkota, lai pārrunātu ar TTIP sarunām saistītus jautājumus, dodot iespēju Latvijas auditorijai nepastarpināti uzdot jautājumus Eiropas Komisijas (EK) TTIP ekspertiem, aģentūru LETA informēja ĀM.

EK Veselības un pārtikas nekaitīguma direktorāta pārstāvis Braians Kilgallens prezentācijā atgādināja, ka ES pārtikas drošuma, vides un dzīvnieku labturības augsto standartu saglabāšana ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem nolīguma atbalstam dalībvalstīs un plašākā sabiedrībā. Turklāt pārtikas pārstrādes nozarē vairākās preču grupās ir augsti muitas tarifi, kuru samazināšana dotu drīzu pozitīvu ieguvumu tādu preču eksportā kā, piemēram, konditorijas izstrādājumi, siers un gaļas produkti. Tāpat eksperts atzīmēja, ka sanitārajā un fitosanitārajā jomā joprojām pastāv daudz netarifu barjeru, kuru atcelšana vai samazināšana, nemazinot kvalitātes prasības, vienkāršotu ES pārtikas ražotāju eksportu uz ASV.

Eksperti diskusijā par ES un ASV Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību uzsver iespējas mazajiem un vidējiem komersantiem tirdzniecībā ar ASV un ģeopolitiskos ieguvumus.

Diskusijā uzstājās arī EK Tirdzniecības direktorāta ASV un Kanādas nodaļas vadītāja vietniece Renita Baskara un ĀM Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta direktors Mārtiņš Kreitus. Tika apspriesti gan ieguvumi no TTIP, gan potenciālie izaicinājumi un aktuālie jautājumi sarunās. Šajā diskusijā īpaša uzmanība tika pievērsta Latvijai būtiskiem jautājumiem, piemēram, atbalsts mazajiem un vidējiem komersantiem iesaistei transatlantiskajā tirdzniecībā, pārtikas drošībai un kvalitātei, kā arī vides un veselības aizsardzības standartiem.

Kreitus informēja par TTIP nozīmi Latvijai, uzsverot, ka TTIP nolīgumā ekonomiskie un ģeopolitiskie apsvērumi ir vienlīdz būtiski. TTIP nolīgumā tiks iestrādāti mūsdienīgākie noteikumi mazo un vidējo komersantu atbalstam starptautiskajā tirdzniecībā, un Latvijai tas ir īpaši nozīmīgi, jo mūsu valstī 90% no visiem eksportētājiem uz ASV ir tieši mazie un vidējie komersanti.

EK Tirdzniecības direktorāta pārstāve informēja par aktuālo situāciju sarunās, norādot, ka būtiskākos jautājumus sarunās būtu iespējams atrisināt līdz šī gada beigām. Tāpat tika uzsvērts, ka TTIP noslēgšana starp pasaules lielākajām ekonomikām - ES un ASV - palīdzēs arī veidot globālus tirdzniecības standartus, kas atbilst mūsdienu ekonomikas vajadzībām.

Īpaša uzmanība tika pievērsta arī sarunu atklātības jautājumiem, stāstot par iespējām iegūt informāciju par TTIP sarunu gaitu un ES interesēm sarunās, kā arī TTIP dokumentu pieejamību sabiedrībai, tostarp nacionālo parlamentu deputātiem.

Šis bija viens no Ārlietu ministrijas regulāriem pasākumiem komunikācijai ar sabiedrību, uzņēmēju apvienībām, nevalstisko sektoru, lai skaidrotu TTIP nolīguma nozīmi un ieguvumus ekonomikai un iedzīvotājiem.

Diskusijā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku, tostarp Saeimas, sociālo partneru, uzņēmumu asociāciju, uzņēmēju, citu valstu vēstniecību un nozaru ministriju pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Nac.ag. LETA

x

Paroles atgadināšana