Prognozes

Ražas prognozes samazinātas

Oskars Balodis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)
28.09.2016

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) speciālistu septembrī veiktā graudaugu ražas prognozēšana liecina, ka kopraža šogad tomēr gaidāma mazāka par iepriekš prognozēto - 2 509,3 miljoni tonnu.

Augustā prognozētā salīdzinoši optimistiskā graudu kopraža - 2 629,4 miljoni tonnu tomēr izrādījusies pārlieku cerīga. Vislielākais ražas prognozes kritums konstatēts vasaras kviešiem - augustā prognozēja kopražu 589,01 tūkst. t, septembrī - 532,3 tūkst. t un vasaras miežiem - augustā - 301,8 tūkst. t, septembrī - 282,9 tūkst. t, kā arī vasaras rapsim - attiecīgi 43,8 un 36,1 tūkst. t.

Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs: "Latgalē un Vidzemē, kur ražas novākšana bija vissarežģītākā, īpaši vasarājiem, ražas prognoze samazināta visvairāk. Par lielāko problēmu vasarāju novākšanā šī reģiona zemnieki min pārlieku nezāļainību, ko radīja ilgstošais mitrums, kā arī veldri, kura pēc augusta lietavām vairs nebija novācama."

Ar ziemas kviešiem šogad apsēti 329,8 tūkst. ha, kuru kopraža būs 1 352,2 tūkst. t (augustā prognozēja 1 385,2 tūkst. t.). Rudzi iesēti 36,1 tūkst. ha, kopraža būs 126,0 tūkst. t (129,0 tūkst. t.). Tritikāle iesēta 9,2 tūkst. ha, kopraža - 32,2 (33,1 tūkst. t.). Kartupeļi aizņem 24,3 tūkst. ha, kopraža plānota 554,0 tūkst. t (597,8 tūkst. t.). Ziemas rapsis apsēts 89,3 tūkst. ha, kopraža - 217,0 tūkst. t (241,1 tūkst. t).

Kopumā Latvijā graudaugi šogad aizņem 710,1 tūkstoti hektāru, kur ziemāju platības ir 375,1 tūkstotis, bet vasarāju - 335,06 tūkstoši hektāru. Kopējā rapšu platība ir 115,0 tūkst. ha un kopraža septembrī tiek prognozēta 253,0 tūkst. t pretstatā augustā prognozētajām 284,9 tūkst. t.

Dažādu kultūru ražība tonnās uz vienu hektāru (LLKC prognoze):

Reģions/kultūra Kurzeme Zemgale Vidzeme Pierīga Latgale Vidēji Latvijā

Vasaras kvieši 3,2 3,8 3 3,9 3,5 3,5

Mieži 3,2 3,2 2,6 2,8 3,4 3,0

Auzas 2,3 2 2 2,2 2,8 2,3

Griķi 1 0,9 1 0,9 1 1,0

Vasaras rapsis 1,6 1,4 1,5 1,5 1,2 1,4

Kartupeļi 22 23 22 25 22 22,8

Ne vien ražas novākšana, bet arī ziemāju sēja Vidzemē un Latgalē krietni aizkavējusies.

Brigita Skujiņa, LLKC Limbažu biroja lauku attīstības konsultante: "Ziemājiem jau bija jābūt iesētiem, taču pašlaik vēl ļoti daudzi saimnieki to tikai sēj. Vissliktāk klājas bioloģiskajās saimniecībās. Kad varēja tikt uz lauka, lai nokultu, piemēram, auzas, kas pērn tika eksportētas pat uz ASV, kult vairs nebija ko, - graudi bija sadīguši jau uz lauka."

LLKC speciālisti norāda, ka Kurzemē un Zemgalē ziemājiem šoruden bijis ļoti labs sējas laiks, kaut arī daži lauki vēl tiek sēti. Smagākajās augsnēs problēmas sagādāja tās apstrāde, jo smagā tehnika kulšanas laikā augsni sablietēja un tā biji slikti sastrādājama. Būtisks ziemājiem pašlaik ir lietus, jo sausuma dēļ iesētie graudi pagaidām nedīgst. Ja šonedēļ nokrišņu būs pietiekami, tad ziemāji līdz ziemai paspēs attīstīties veiksmīgai pārziemošanai, norāda LLKC speciālisti.

Uzziņai. Kultūraugu ražas prognozēšanu LLKC Augkopības nodaļas speciālisti veic, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 30 "Kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtība". Kultūraugu ražības prognozes tiek veiktas desmit galvenajiem Latvijā audzētajiem kultūraugiem: ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, rudziem, tritikālei, vasaras miežiem, auzām, griķiem, vasaras rapsim, ziemas rapsim un kartupeļiem. Prognozes tiek veiktas trīs reizes: divas reizes tiek apsekoti kultūraugi uz lauka, bet trešo reizi pēc kultūraugu novākšanas tiek veikta aptauja par iegūto ražību. Ziemājiem prognozes tiek veiktas maijā, jūlijā un augustā, vasarājiem jūnijā, augustā un septembrī, kartupeļiem jūlijā, augustā un oktobrī.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC)

x

Paroles atgadināšana