Apskati

Koncentrācija lauksaimniecības produktu pārstrādē Latvijā

Agnese Krieviņa, AgroPols
23.04.2010

Latvijā starp galvenajām lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarēm vislielākā koncentrācija pastāv graudu sektorā, kur apvienotā tirgus daļa četriem lielākajiem graudu pārstrādes uzņēmumiem sasniedz 64% no vietējo produktu tirgus. Savukārt desmit lielākie vietējā tirgus dalībnieki koncentrē 92% no kopējā pārdošanas apjoma.


Koncentrācija lauksaimniecības produktu pārstrādē Latvijā

Pieejamie dati par uzņēmumu apgrozījumu liecina, ka Latvijā starp galvenajām lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarēm vislielākā koncentrācija pastāv graudu sektorā, kur apvienotā tirgus daļa četriem lielākajiem graudu pārstrādes uzņēmumiem sasniedz 64% no vietējo produktu tirgus. Savukārt desmit lielākie vietējā tirgus dalībnieki koncentrē 92% no kopējā pārdošanas apjoma. Ļoti augsta koncentrācija vērojama graudu malšanas produktu ražošanā, taču datu konfidencialitātes dēļ netiek atklāta informācija par šo produktu apgrozījumu. Nozarē kopumā darbojas 29 graudu malšanas un gatavās lopbarības ražošanas uzņēmumi.

Salīdzinoši augsta koncentrācija pastāv arī piena sektorā – četru lielāko piena pārstrādes uzņēmumu īpatsvars kopējā realizācijas apjomā veido 63%, bet desmit lielāko – 87%. Jāpiezīmē, ka Latvijas piena pārstrādē ir izteikti pieci tirgus līderi, kuru apvienotā tirgus daļa pārsniedz 80%. Kopumā nozarē darbojas 39 uzņēmumi.

Savukārt gaļas pārstrādes nozare Latvijā ir sadrumstalota, jo četri lielākie uzņēmumi apvieno tikai 27% no kopējā apgrozījuma. Salīdzinoši neliels tirgus spēks ir arī desmit lielākajiem gaļas pārstrādes uzņēmumiem, kuru īpatsvars kopējā produkcijas apgrozījumā ir tikai nedaudz vairāk par pusi (53%). Šie rādītāji aprēķināti par uzņēmumiem, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 10 un vairāk strādājošo. Tāds uzņēmums gaļas nozarē bijis 71, taču kopējais darbojošos uzņēmumu skaits sasniedz 124. Līdz ar to vidējais apgrozījums uz vienu gaļas pārstrādes uzņēmumu veido LVL 2,1 tūkst. Šis pats rādītājs, piemēram, piena pārstrādē bijis LVL 6,3 milj.

Salīdzinājums ar Eiropas valstīm

Neskatoties uz salīdzinoši augsto koncentrāciju gan graudu, gan piena pārstrādē, kopumā Latvijas pārstrādes uzņēmumi Eiropā darbojošos uzņēmumu kontekstā ir nelieli. Tā, piemēram, Vācijas lielākā piena pārstrādes uzņēmuma pārstrādātā piena apjoms sasniedz 4,2 milj. t gadā, arī kaimiņvalstī Lietuvā kopējais piena iepirkums pārsniedz 1,2 milj. t gadā, turklāt nozarē dominē trīs lieli „spēlētāji”, kas aptver 90% no kopējā piena iepirkuma. Latvijā kopējais piena piegāžu apjoms ir ap 600 tūkst. t gadā, turklāt 25-30% piena izejvielas tiek eksportēts.

Pozitīvi, ka pēdējo gadu laikā turpinās koncentrācijas pieaugums piena nozarē, taču gaļas pārstrādē joprojām nav notikušas būtiskas izmaiņas ražotāju tirgus spēka palielināšanas virzienā. Mēs jau rakstījām, ka, lai saglabātu konkurētspēju un labāk cīnītos ar pieaugošo cenu nepastāvīgumu, Eiropas pārstrādes nozarē tiek prognozēta tālāka uzņēmumu konsolidācija, sevišķi atzīmējot piena nozari, kuru sagaida īpaši izaicinājumi saistībā ar piena kvotas atcelšanu, ar ko jārēķinās arī Latvijas pārstrādes uzņēmumiem.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana