Apskati

VID sagatavojis izvērstu analītisko apskatu par lauksaimniecību

Ilze Vabole, AgroPols
19.09.2013

Lai izzinātu ar nodokļu saistību izpildi saistītos jautājumus un problēmas lauksaimniecības nozarē, kā arī lai informētu sabiedrību un lauksaimniecības nozares pārstāvjus par nozares vispārējām attīstības tendencēm un kopējo stāvokli, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir sagatavojis izvērstu analītisko apskatu par lauksaimniecības nozari .

Analītiskais apskats par lauksaimniecības nozari ir jau ceturtais VID sagatavotais nozares apskats un tajā ir analizēti augkopības un lopkopības, medniecības un saistīto palīgdarbību un zivsaimniecības nozares darbības rādītāji. 

VID cer, ka tas būs īpaši vērtīgs informācijas avots tām ar lauksaimniecību saistītajām biedrībām un nozaru asociācijām - biedrībai „Latvijas Zivrūpnieku savienība” un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai, ar kurām VID jau kopš 2011.gada sākuma ir noslēgtas sadarbības vienošanās par godīgas konkurences un nodokļu nomaksas veicināšanu nozarē. Minēto nozaru asociāciju pārstāvjiem analītiskais apskats nodrošina pilnīgāku priekšstatu par nozares kopējo stāvokli, attīstības tendencēm un, iespējams, arī pilnveidošanas virzieniem un nepieciešamajām nodokļu normatīvo aktu grozījumu iniciatīvām.

Lauksaimniecības nozares analītiskajā apskatā ir plaši atspoguļoti un dažādos aspektos rūpīgi analizēti visi būtiskākie attiecīgās nozares rādītāji. Analītiskais apskats sniedz plašu statistisko un analītisko informāciju par tādiem nozares rādītājiem kā nodokļu maksātāju skaits, nodokļu pārskatu iesniegšanas disciplīna, aprēķinātās un iemaksātās nodokļu summas, valsts kopbudžeta ieņēmumi, kā arī faktori, kas negatīvi ietekmē valsts budžeta ieņēmumus, saimnieciskās darbības rezultāti, nodarbināto skaits un darba samaksa, maksājumu parādi un nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi.

Analītiskā apskata sagatavošanā ir ieguldīts pamatīgs un rūpīgs VID nodokļu speciālistu darbs, ņemot vērā, ka analītiskais apskats tika sagatavots, apstrādājot visus VID rīcībā esošos pārskatus un informāciju nozares griezumā. Analīzei izmantoti dati no nodokļu maksātāju iesniegtajiem nodokļu pārskatiem.

Lauksaimniecības nozarē strādājošo uzņēmumu vidējais darbības ilgums ir 15,59 gadi, liecina VID sagatavotais analītiskais apskats par lauksaimniecības nozari.

0,3% no kopējā nozarē reģistrēto nodokļu maksātāju-juridisko personu skaita darbojas mazāk par vienu gadu, bet 67,1% nodokļu maksātāju darbojas 17 un vairāk gadus.

Saskaņā ar VID informāciju, 2013. gada 15. augustā nozarē darbojas 43 081 nodokļu maksātājs, tajā skaitā 7509 jeb 17,4% no visiem nozares nodokļu maksātājiem ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji, bet 332 jeb 0,77% ir mikrouzņēmumi.

Augkopības un lopkopības nozarē darbojas 42 455 nodokļu maksātāji, savukārt zivsaimniecība nozarē - 626 nodokļu maksātāji.

Tāpat VID dati liecina, ka līdz 2013. gada 1. augustam pēc VID iniciatīvas no PVN reģistra izslēgti 35 lauksaimniecības nozares nodokļu maksātāji. Visbiežāk - 80% gadījumu - tas noticis, jo uzņēmums nav iesniedzis PVN deklarāciju, 8,6% gadījumu uzņēmums nav iesniedzis dokumentus nodokļu aprēķinu pārbaudei, savukārt 5,7% gadījumu uzņēmums beidzis saimniecisko darbību.

2012. gadā pēc VID iniciatīvas no PVN reģistra tika izslēgts 91 lauksaimniecības nozares nodokļu maksātājs.

Lauksaimniecības nozarē 2013. gada pirmajā pusgadā bija nodarbināti vidēji 22 150 darba ņēmēji, kas ir par 5,6% vairāk nekā 2012. gada attiecīgajā periodā un par 2% vairāk nekā 2012. gadā kopumā, liecina VID sagatavotais apskats.

Šā gada pirmajā pusgadā lauksaimniecības nozarē bija nodarbināti vidēji 2,8% no visiem darba ņēmējiem, kas ir tikpat liels rādītājs, cik 2012. gadā.

Saskaņā ar VID aplēsēm pirmajā pusgadā 45,4% no nozarē nodarbinātajiem saņēma valstī noteikto minimālo darba samaksu vai mazāku par to, kas ir par 15,34 procentpunktiem vairāk nekā vidēji valstī.

Savukārt algu no 200 latiem līdz 500 latiem saņēma 37,9% augkopības un lopkopības nozarē strādājošo, kā arī 45,7% zivkopības saimniecības nozarē strādājošo.

Algu no 500 latiem līdz 1000 latiem saņēma 12,6% augkopībā un lopkopībā strādājošo, kā arī 19,8% zivsaimniecībā strādājošo.

Savukārt algu virs 1000 latiem saņēma 3,2% augkopībā un lopkopībā, kā arī 6,4% zivsaimniecībā strādājošo.

Ar visu lauksaimniecības nozares analītisko apskatu var iepazīties VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Nozaru analītiskie apskati .

AgroPols

x

Paroles atgadināšana