Konferences, semināri

Lauku kopienu parlaments "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos"


03.06.2015, Līgatne

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā norisināsies liels starptautisks pasākums - Lauku kopienu parlaments "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās un lauku reģionos". Līgatnē pulcēsies lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm, lai kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu risinājumus un iespējas lauku attīstībai.

Šī ir lieliska iespēja mums visiem iesaistīties prezidentūras norisē un izteikt viedokli svarīgos jautājumos!

Pasākuma dalībnieki varēs uzklausīt iedvesmas stāstus no praktiķiem un ekspertiem, dalīties ar savu praktisko pieredzi un zināšanām, interaktīvā veidā diskutēt kopīgās sesijās un darba grupās par šādiem jautājumiem:

- lauku ekonomiskais potenciāls kā pienesums konkurētspējīgākai ES;

- lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot pilsonisko aktivitāti ārpus attīstības centriem;

- iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana.

Lauku kopienu parlaments noslēgsies ar kopīgi izstrādātu rezolūciju, kas iekļaus kopienu un politikas veidotāju apņemšanos konkrētām rīcībām nākamajos 2 gados un ilgtermiņā. Rezolūciju, ar aicinājumu iesaistīties tās īstenošanā, dalībnieki nodos atbildīgajām iestādēm Latvijā un Eiropas Savienībā. Latvijas kā prezidējošās valsts izstrādātā lauku kopienu rezolūcija tiks iekļauta arī diskusijās 2015. gada Eiropas Lauku parlamentā Skotijā.

Katras Lauku kopienu parlamenta dienas vakarā iepazīsimies ar Līgatni un apkārtējiem novadiem, kā arī ar Latvijas un citu valstu dalībnieku kopienu ikdienas dzīvi, kultūru, tradīcijām, garšām, skaņām un dančiem neformālā gaisotnē.

Pasākuma noslēgumu pavadīsim ceļojošajās darbnīcās, iepazīstot iedvesmojošus un praktiskus kopienu attīstības stāstus, kas tiks veidoti sadarbībā ar biedrību "Cēsu rajona lauku partnerība".

Uz Lauku kopienu parlamentu ir aicināts ikviens lauku iedzīvotājs, vietējo kopienu līderis, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvis, deputāts, lauku attīstības jautājumu speciālists, ministriju pārstāvis un politikas veidotājs. Aicināts ikviens, kurš ir gatavs līdzdarboties kvalitatīvas dzīves veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos, lai visā Latvijā ir laba dzīvošana!

REĢISTRĀCIJA: WWW.LAUKUFORUMS.LV

Dalība Lauku kopienu parlamentā ir bez maksas!

Lauku parlamenta ideja balstīta uz līdzdalības demokrātijas un lauku kopienu kapacitātes paaugstināšanu. Parlamenta mērķis ir radīt veiksmīgus risinājumus un jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā, nacionālā, kā arī starptautiskā mērogā.

Pirmo reizi Lauku kopienu parlamenta ideja Latvijā tika īstenota 2013. gadā Preiļu rajona partnerības teritorijā, kur norisinājās 1.Latvijas Lauku kopienu parlaments. Organizatori, Latvijas Lauku forums, apvienoja ap 200 dalībnieku, kuri iesaistījās diskusijās par lauku kopienām aktuāliem tematiem, kā rezultātā tika izstrādāta rezolūcija jeb rīcības plāns nākamajiem diviem gadiem. Latvijas Lauku forums, tā biedri un sadarbības partneri šo divu gadu laikā ir ieguldījuši nozīmīgu darbu ne tikai lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī, bet arī attīstījuši sadarbību starptautiskā līmenī. Tā rezultātā Lauku kopienu parlaments 2015. gadā ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem.

PROVIZORISKĀ DARBA KĀRTĪBA

1. DIENA - 3.JŪNIJS, trešdiena

DIENAS CĒLIENS (10:00 - 19:00)

- Lauku kopienu parlamenta atklāšana. Kopienu aktualitātes. Viedokļu līderu uzrunas. Atskats uz 1.Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūciju. Darba uzsākšana pie otrā Lauku kopienu parlamenta rezolūcijas izstrādes.

- 1. tematiskā sesija "Lauku ekonomiskā potenciāla stiprināšana kā pienesums konkurētspējīgākai ES" - kopīgā sesija un darbs grupās.

- 2. tematiskā sesija "Lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana caur pilsoniskās sabiedrības attīstību ārpus attīstības centriem" - kopīgā sesija un darbs grupās.

VAKARA CĒLIENS (19:00 - 24:00)

Starptautiskais vakars. Dalībnieku iepazīšanās, savstarpēja komunikācija un tīklošanās. Daudznacionāli ēdieni. Neformāla dalībnieku mijiedarbība. Muzikāli izklaidējošs vakars.

2. DIENA - 4.JŪNIJS, ceturtdiena

DIENAS CĒLIENS (10:00 - 19:00)

- 3. tematiskā sesija "Iedzīvotāju mobilitātes un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana lauku attīstības kontekstā" - kopīgā sesija un darbs grupās.

- Noslēguma sesija - rezolūcijas prezentācijas, kopsavilkumi un kopīgā apņemšanās līdzdarbībai.

VAKARA CĒLIENS (19:00 - 24:00)

- Līgatnes svētki. Amatnieku tirdziņš. Līgatnes izzināšana - papīrfabrika, armijas bunkuri, alu pagrabi, fabrikas ciema arhitektūra, dabas takas u.c. Vietējo mākslinieku priekšnesumi. Balle ar dzīvo mūziku.

3. DIENA - 5.JŪNIJS, piektdiena

DIENAS CĒLIENS (10:00 - 16:00)

- Vietējo kopienu praktiskās prakses iepazīšana un labo pieredžu apmaiņa.

- Lauku kopienu parlamenta noslēgums.

Nepalaid garām iespēju piedalīties arī Attīstības forumā!

Paralēli Lauku kopienu parlamenta aktivitātēm Līgatnē norisināsies arī Attīstības forums, kuru organizē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), piedaloties Latvijas Lauku forumam. Lauku kopienu parlamenta dalībniekiem ir iespēja arī iesaistīties Attīstības foruma aktivitātēs. Papildus informācija, darba kārtība un reģistrācija: www.lapas.lv

Uz tikšanos Līgatnē no 3.jūnija līdz 5.jūnijam, lai kopīgi radošā procesā veidotu priekšnosacījumus mazo pilsētu un lauku reģionu izaugsmei!

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 68 biedru organizācijas. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv

Informāciju sagatavoja Līva Stupele, Latvijas Lauku foruma koordinatore.Izziņas

Līva Stupele,


Latvijas Lauku forums


E-pasts: liva@llf.partneribas.lv ,


tel. 288 55 427


www.laukuforums.lv


AgroPols

x

Paroles atgadināšana