NVO paziņojumi

Latvijas Veterinārārstu biedrība gandarīta par vienotu valsts uzraudzību veterināro zāļu apritē

Māra Viduža, Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB)
07.07.2010

6. jūlijā  Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Zemkopības ministrijas izstrādātās koncepcijas projekts "Vienota valsts uzraudzība veterināro zāļu apritē" (sk. arī rakstu http://www.agropols.lv/?menu=23&newsid=93727). Veterinārārsti uzskata, ka tas ir būtisks pavērsiens, kas sakārtos veterināro zāļu jautājumu. Koncepcijas kopējais mērķis: realizēt pārliecību par sabiedrības veselības nodrošināšanu.

Neskatoties uz Latvijas Veterinārārstu biedrības norādēm uz pastāvošajiem riskiem jau 2005. gada septembrī, kad tika izdots rīkojums par funkciju optimizāciju, tas stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī un paredzēja veterināro zāļu uzraudzību realizēt divu ministriju Zemkopības un Veselības ministriju pakļautības iestādēs. Atgādinām, ka veterināro zāļu aprites uzraudzību dzīvnieku novietnēs, veterinārārstu praksēs un mazumtirdzniecībā uzraudzīja ZM Pārtikas un veterinārais dienests, bet lieltirgotavas - Veselības inspekcija (VM); savukārt veterināro zāļu reģistrāciju - Zāļu valsts aģentūra (VM). Šī sistēma radīja risku zāļu aprites izsekojamībai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzraudzības sistēmā no fermas līdz galdam.

Latvijas Veterinārārstu biedrībai ilgstošā laika posmā aktīvi sadarbojoties ar LOSP, (kura biedre ir arī LVB) ir panākts, ka tagad veterināro zāļu aprites kontroli efektīvi varēs realizēt Zemkopības ministrijas pakļautības iestādēs, operatīvi veicot pārbaudi gan novietnē, gan veterinārajā aptiekā, gan veterināro zāļu lieltirgotavā, gan arī pie veterināro zāļu ražotāja. Tas neradīs papildus slogu uzņēmējdarbības veicināšanai veterinārmedicīnā, kā arī lauksaimniekiem.

Līdzšinējā situācija veterināro zāļu jomā lauksaimniecības produktu ražotājiem un praktizējošiem veterinārārstiem radīja neizpratni, liekus resursu patēriņus, izsekojamības problēmas un mākslīgu galaprodukta sadārdzinājumu, kas kavēja uzņēmējdarbību.

Pieņemtā koncepcija paredz, ka veterināro zāļu aprites uzraudzība būs vienas institūcijas - Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) - kompetencē. Šādā veidā tiks nodrošināta ar veterināro zāļu apriti saistīto risku analīzes sistēmas efektīva funkcionēšana, samazinot laiku no riska konstatācijas līdz riska vadības darbībām, samazinot administratīvos izdevumus, kas saistīti ar veterināro zāļu aprites uzraudzības sistēmas uzturēšanu trijās valsts institūcijās (Pārtikas un veterinārajā dienestā, Zāļu valsts aģentūrā, Veselības inspekcijā). PVD uzturēs vienotu informācijas sistēmu par veterināro zāļu apriti valstī, tā par veterinārajām zālēm nodrošinot plašu un pieejamu informāciju vienā valsts institūcijā, bez papildus finanšu līdzekļu piesaistīšanas.

Latvijas Veterinārārstu biedrība arī turpmāk paredz aktīvu sadarbību ar valsts institūcijām un pārējām iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām, lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējdarbībai.

Latvijas Veterinārārstu biedrība (LVB)

x

Paroles atgadināšana