Visas NVO

Zemnieku Saeima aicina ministrus nevilcināties ar atbalsta lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei piešķiršanas apstiprināšanu

Ilze Meržvinska, Zemnieku Saeima (ZSA)
18.05.2012

Zemnieku saeima aicina Ministru kabinetu iespējami ātrā laikā apstiprināt zemes iegādes programmu, jo mūsu visu interesēs ir - lai Latvijas zeme kā ražošanas resurss nonāktu Latvijas ražojošo lauksaimnieku nevis ārvalstu investoru un fondu īpašumā.


15. maija Ministru kabineta sēdē netika apstiprināti Zemkopības ministrijas izstrādātie ministru kabineta noteikumi „Valsts atbalsta lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai piešķiršanas kārtība”. Zemnieku saeima aicina ministrus nevilcināties ar šo noteikumu apstiprināšanu, jo daudziem ražojošajiem lauksaimniekiem šis valsts atbalsts ir nepieciešams, lai iegādātos nomātās zemes un arī paplašinātu saimniecības, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, lai uzsāktu savu darbību.

Sarunas par zemes iegādes programmas ieviešanu kā atbalstu lauksaimniekiem konkurences stiprināšanā, kamēr vienotajā ES tirgū Latvijas lauksaimnieki saņem viszemākos tiešamksājumus, norisinās jau vairāk nekā gadu. Šā gada sākumā Zemkopības ministrija ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām izstrādāja pirmos modeļus šādas programmas ieviešanai. Programmas mērķis ir sniegt iespēju lauksaimniekiem iegūt zemes īpašumā, jo pašlaik vairāk nekā puse apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek nomātas, kas rada gan papildu izdevumus, gan ierobežo iespēju plānot saimniecības attīstību. Zemes iegādes kreditēšanas programmas aizdevumi būs orientēti galvenokārt uz Latvijas nelielajām un vidēja lieluma saimniecībām, kā arī uz jauno lauksaimnieku saimniecībām.

Ņemot vērā, ka visvairāk jautājumu un neskaidrību ar šīs programmas ieviešanu bija Finanšu ministrijai, Zemnieku saeimas vadība un arī Zemkopības ministre vairakkārt tikās ar Finanšu ministrijas atbildīgajām personām un pārrunāja neskaidros jautājumus. Zemnieku saeimas kongresā 23. martā finanšu ministrs A.Vilks apliecināja, ka zemes iegādes programma tiks atjaunota, taču programmas reālā ieviešana tiek vilcināta.

15. maijā Ministru kabinetam apstiprināšanai Zemkopības ministrija iesniedza sagatavoto un ar lauksaimniekiem saskaņoto noteikumu projektu, kas paredz atjaunot iepriekšējos gados realizēto zemes iegādes programmu. Ministru kabinets neapstiprināja šo noteikumu projektu un uz divām nedēļām atlika zemes iegādes kreditēšanas programmas pieņemšanu, par iemeslu minot vairāku programmas punktu papildu saskaņošanu ar Finanšu ministriju.

„Zemnieku saeimai nav saprotami iemesli, kāpēc Finanšu ministrija vairāku mēnešu garumā bremzē zemes iegādes programmas atjaunošanu? Lauksaimniecībā izmantojamo zemju cenas pieaug, par Latvijas zemes iegādi pastiprināti interesējas ārvalstu pircēji, savukārt zemju īpašnieki, kas zemes iznomā lauksaimniekiem, pārdos savus īpašumus tiem, kas spēj maksāt par zemi šodien,” neizpratni pauž Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

ZSA aicina Ministru kabinetu iespējami ātrā laikā apstiprināt zemes iegādes programmu, jo mūsu visu interesēs ir - lai Latvijas zeme kā ražošanas resurss nonāktu Latvijas ražojošo lauksaimnieku nevis ārvalstu investoru un fondu īpašumā.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana