Visas NVO

LLKA vēstule Ministru prezidentam V. Dombrovskim par PVN maksāšanas kārtību

Indulis Jansons, LLKA valdes priekšsēdētājs, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
22.09.2009

LLKA aicina mainīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, paredzot PVN piesaisti barteram, naudai vai savstarpējā ieskaitījuma darījumam, respektīvi, reālam norēķinam.


LLKA vēstule Ministru prezidentam V. Dombrovskim par PVN maksāšanas kārtību

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina mainīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, paredzot PVN piesaisti barteram, naudai vai savstarpējā ieskaitījuma darījumam, respektīvi, reālam norēķinam.

Pašreizējā sistēma, kad nodoklis jāmaksā, neraugoties uz to, ka samaksa vēl nav saņemta, uzņēmumiem rada problēmas, jo nepieciešams rast papildu līdzekļus. Turklāt, ņemot vērā, ka liela daļa uzņēmumu par saņemtajām precēm un pakalpojumiem gala rezultātā nenorēķinās, piegādātāja vai pakalpojuma sniedzēja zaudējumi ir ne tikai neiegūtā samaksa, bet arī valstij pārskaitītais PVN. Arī pircējs, nesamaksājot par preci, var atskaitīt priekšnodokli un samazināt valstij maksājamo PVN daļu. Tas nozīmē, ka pašreizējais princips acīmredzami aizstāv tos, kuri par nopirktajām precēm un pakalpojumiem nenorēķinās laikus, nedodot priekšrocības tiem, kuri ievēro visus norēķinu termiņus.

Mūsuprāt, ir vairāki galvenie ieguvumi no PVN maksāšanas sistēmas maiņas.

· Uzņēmējs-pārdevējs maksā PVN valstij tikai tad, kad to ir samaksājis pircējs, neradot sev tādējādi naudas problēmas. Gadījumā, ja pircējs ļaunprātīgi nemaksā un ierosina savu maksātnespēju, pārdevēja tiešie zaudējumi un risks ir tikai preces vai pakalpojuma tiešo izmaksu cena.

· Netiek prasīts atliktais nodoklis, kas samazina valsts nodokļu administrēšanas izdevumus.

· Pircējs priekšnodokli var atskaitīt tikai tad, kad ir samaksājis par konkrēto preci vai pakalpojumu. Līdz ar to priekšnodokļa pārmaksas pieprasījuma gadījumā Valsts ieņēmumu dienestam ir mazāk darba dokumentu pārbaudē, jo jāpārbauda tikai reālā naudas plūsma.

· Uzlabosies norēķinu disciplīna, jo nevarēs atskaitīt priekšnodokli, to nesamaksājot. Tas, galvenokārt, attiecas uz ļaunprātīgiem nemaksātājiem (kādu patlaban ir ļoti daudz), kuri naudu par realizāciju saņem, bet nesamaksā kreditoru parādus.

· Samazināsies fiktīvo firmu PVN “atmazgāšanas” iespējas, jo visur būs vajadzīga reāla nauda.

Papildus ierosinām arī maksātnespējas procesā esošajiem uzņēmumiem, kam ierosināta bankrota procedūra, priekšnodokli samazināt par nesamaksāto parādu daļu, savukārt maksātnespējīgā uzņēmuma kreditoriem samazināt PVN valstij maksājamo daļu par neatgūtā parāda summu.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana