Visas NVO

Grozījumi radīs jaunu slogu

Linda Bille, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
13.11.2009

Grozījumi radīs jaunu slogu

Satiksmes ministrija (SM) ir izstrādājusi likumprojektu "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā". Tādējādi tiek plānots noteikt, ka autoceļu lietošanas nodeva jāmaksā arī par transportlīdzekļiem, ar kuriem zemnieku saimniecības vai komersants (komercsabiedrība) veic pārvadājumus un kuriem ir pašvaldības izziņa par attiecīgajā kalendāra gadā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī LPKS. Atgādinām, ka pašreizējā likuma redakcija gan zemniekus, gan kooperatīvus no autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas atbrīvo.

LLKA ir nosūtījusi vēstuli SM valsts sekretāram N. Freivaldam un VAS „Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam I. Pāžem ar aicinājumu šādus grozījumus nepieļaut, jo likumā noteiktos autoceļus lauksaimnieki un kooperatīvi galvenokārt izmanto tikai nelieliem pārbraucieniem.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana