Visas NVO

Diskutē par 2010. gada lauksaimniecības subsīdijām

Linda Bille, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
11.12.2009

Ņemot vērā to, ka situācija lauksaimniecībā ir mainījusies, LLKA valde uzskata, ka pārejošiem maksājumiem paredzētais finansējums - 3,5 milj. LVL - jānovirza šā brīža prioritātēm, nevis iepriekš realizētajiem projektiem, kuru aktualitāte ir zudusi.


Zemkopības ministrija (ZM) uzsākusi diskusijas ar nevalstiskajām organizācijām par 2010. gada lauksaimniecības subsīdijām. LLKA ministrijas izstrādāto projektu naudas sadalījumam izskatīja 8. decembra valdes sēdē. Kā zināms, kopējā subsīdiju summa nākamajā gadā plānota 10 milj. latu.

Ņemot vērā to, ka situācija lauksaimniecībā ir mainījusies, LLKA valde uzskata, ka pārejošiem maksājumiem paredzētais finansējums - 3,5 milj. LVL - jānovirza šā brīža prioritātēm, nevis iepriekš realizētajiem projektiem, kuru aktualitāte ir zudusi. Tāpēc LLKA ir nosūtījusi vēstuli ZM, aicinot pārejošiem maksājumiem paredzēto naudu novirzīt atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 2009. gadā, 1,2 milj. LVL nodalot atbilstīgām LPKS gan apgrozāmo līdzekļu, gan investīciju kredītu kredītprocentu daļējai dzēšanai. Papildus LLKA valde uzskata, ka nepieciešams svītrot dažus 2010. gada lauksaimniecības subsīdiju sadalījuma projekta pasākumus, tiem paredzēto finansējumu novirzot atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai 2009. gadā, kas, pēc kooperatīvu vadītāju domām, ir šā brīža prioritārais pasākums visiem lauksaimniecības uzņēmumiem - gan ražotājiem, gan kooperatīviem. LLKA ir aicinājusi zemkopības ministru izskaidrot, pēc kāda principa sadalīts finansējums dažādām nozarēm pasākuma „Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai” ietvaros. Turklāt kooperatīvu pārstāvji uzskata, ka šajā subsīdiju nolikumā būtu jāatbalsta nozares un ražotāji, kas spētu dot ieguldījumu kopējā tautsaimniecības attīstībā, nevis jānovirza finansējums ražotāju īslaicīgai problēmu risināšanai.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana