Visas NVO

Sadarbības memorands starp Zemnieku Saeimu un Eiroparlamenta deputāti Sandru Kalnieti

Zemnieku Saeima (ZSA)
07.12.2009

Diskusija par ES budžeta ietvaru nākošajai septiņgadei ir īstais laiks vienoties par progresīvām pārmaiņām arī ES kopējā lauksaimniecības politikā. Tādēļ Zemnieku Saeima izrādīja iniciatīvu tikties ar Sandru Kalnieti un vienoties par sadarbību jaunās kopējās lauksaimniecības reformas jomā un citos lauksaimniekiem būtiskos jautājumos. Šī ir viena no plānotajām aktivitātēm, ko Zemnieku Saeima paredzējusi kā savu līdzdalību un iesaistīšanos Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas reformas veidošanā.


Sadarbības memorands starp Zemnieku Saeimu un Eiroparlamenta deputāti Sandru Kalnieti

Tikšanās laikā Zemnieku Saeimas vadība un Latvijas pārstāve – deputāte Eiropas Parlamentā Sandra Kalniete paraksta sadarbības memorandu par savstarpējām konsultācijām un informācijas apmaiņu Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas reformas izstrādes procesā un Latvijas lauksaimnieku interešu pārstāvniecībā.


Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā Briselē jau 11. novembrī notika pirmā diskusija par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada, kas var būtiski ietekmēt turpmāko lauksaimniecības attīstību Eiropas Savienības valstīs.


Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā mainījušās EP pilnvaras lauksaimniecības jomā. Lisabonas līgumā noteikts, ka Eiropas Parlamentam KLP jomā būs līdz lemšanas tiesības kopā ar ES Padomi.


Zemnieku Saeima jau vairākkārt uzsvērusi, ka pašreizējā kopējā lauksaimniecības politika nenodrošina vienlīdzības principu. Arī Eiroparlametna deputāte Sandra Kalniete savās publiskajās uzstāšanās to ir paudusi.


Diskusija par ES budžeta ietvaru nākošajai septiņgadei ir īstais laiks vienoties par progresīvām pārmaiņām arī ES kopējā lauksaimniecības politikā. Tādēļ Zemnieku Saeima izrādīja iniciatīvu tikties ar Sandru Kalnieti un vienoties par sadarbību jaunās kopējās lauksaimniecības reformas jomā un citos lauksaimniekiem būtiskos jautājumos. Šī ir viena no plānotajām aktivitātēm, ko Zemnieku Saeima paredzējusi kā savu līdzdalību un iesaistīšanos Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas reformas veidošanā.


„Mums jāatzīst, ka lēmumu pieņemšanā par kopējo lauksaimniecības politiku 2007. – 2013. gadam mēs – Latvijas valsts un lauksaimnieku organizācijas nepietiekami iesaistījāmies lēmumu pieņemšanas procesā. Šobrīd mēs daudz vairāk izprotam lēmumu pieņemšanas procesus un tiesības aizstāvēt savas intereses Eiropā, tādēļ esam gandarīti par deputātes atvērtību sadarbībai un kopējam darbam Latvijas lauksaimniecībai tik būtiskā jautājumā kā kopējā lauksaimniecības politikas reforma”, stāsta Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.


Sandra Kalniete ir EP deputāte, kura strādā vairākās Latvijai svarīgās EP komitejās aktīvi iesaistās kopējās lauksaimniecības politikas reformas izmaiņu sagatavošanas procesā. Deputāte paziņojusi, ka viens no atbildīgākajiem uzdevumiem Eiroparlamentā viņai būs lauksaimniecības politikas reforma.


„Esmu gandarīta par šo iniciatīvu un sagaidu produktīvu sadarbību. Lai kvalitatīvu veiktu savu darbu un pārstāvētu Latvijai svarīgus jautājumus Eiropā, man nepieciešami spēcīgi eksperti – un uzskatu, ka Zemnieku Saeimas pārstāvji man būs labi sabiedrotie kopējas nostājas un pozīcijas gatavošanā un aizstāvēšanā”, pēc tikšanās atzina deputāte.


Zemnieku Saeima un Sandra Kalniete vienojās par aktīvu sadarbību jau pirmo priekšlikumu sagatavošanā un izstrādē, kurus deputāte varētu virzīt jau uz sākuma ziņojumu par kopējas lauksaimniecības politikas reformu, kuru Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja sniegs 2010. gada martā.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana