Visas NVO

Starptautiskā projekta „Baltic Compass“ atklāšanas konference


01.09.2010, Tallink Hotel Riga

No 22. līdz 23. aprīlim Rīgā paredzētā starptautiskā projekta „Baltic Compass“ atklāšanas konference un vadošo dalībnieku tikšanās ierobežotās gaisa satiksmes <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:State w:st="on">dēļ</st1:State> atcelta. Pasākums pārcelts uz 2010. gada septembri. „Baltic Compass“ mērķis ir panākt lauksaimniecības un vides aizsardzības sinerģiju, lai veidotu ilgtspējīgu lauku economiku Baltijas jūras reģionā.

„Baltis Compass“ mērķis ir vienota, transnacionāla pieeja eitrofikācijas procesa samazināšanai. Eitrofikācija ir viens no visnopietnākajiem vides draudiem Baltijas jūrai. Tas ir process, kurā ūdenī nonākotpārmērīgi daudz barības vielām tiek radīta labvēlīga vide augu augšanai. Sadarbojoties dažādām valstīm un lauksaimniecības un vides sektoram, „Baltic Compass“ līdzdarbojas Baltijas jūras rīcības plāna (BASP), ko apstiprinājis HELCOM un ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam, realizēšanā.

„Baltic Compass“ īpašais izaicinājums ir dalīties un nostiprināt zināšanas, tehnoloģijas, politiku un zinātni, kas jau pašlaik ir pieejamas reģionā. „Baltic Compass“ būs reģionāla platforma lauksaimniecības politikas efektivizēšanai, inovāciju un pieredzes apmaiņai. Sagaidāmie rezultāti no projekta ir: efektīvāka politika eitrofikācijas mazināšanai, lauksaimniecības inovāciju izmaksu prasmīgāka izmantošana un lielāka atbildīgo pušu iesaiste. Projekta praktiskais rezultāts būs visaptveroša tehnoloģiju analīze, kas dos iespēju zemniekiem izvēlēties inovatīvas tehnoloģijas, kas palielinās to konkurētspēju un ļaus efektīvāk izmantot esošos resursus un saimniekot atbildīgāk.

Projektu „Baltic Compass“ finansē Eiropas Savienība un projekta 23 partneri – valsts iestādes, interešu organizācijas, zinātniskie institūti un inovāciju centri visā Baltijas jūras reģionā, kā arī Krievija kā asociētais partneris. No 23 dalīborganizācijām, kas iesaistītas projektā, vienīgā nevalstiskā lauksaimnieku organizācija ir biedrība Zemnieku Saeima, kas pārstāv Latvijas lauksaimniekus.

"Pasaulē aizvien vairāk uzmanības pievērš ikvienas darbības ietekmei uz apkārtējo vidi. Par to tiek domāts, plānojot infrastruktūru pilsētās un attīstot saimniecibas reģionos. Tehnoloģijas atīstās ļoti strauji. Arī Latvijas lauksaimnieki aktīvi meklē tehnoloģijas, kas ļautu saimniekot produktīvāk un videi draudzīgāk. Šādu inovatīvu tehnoloģiju ieviešana zemnieku saiemniecībās ir investīcijas ne vien pašu zemnieku saimniecību attīstībā, bet Latvijas valsts ilgtspējīgā attīstībā," vērtējot Latvijas lauksaimnieku ieguvumus no projekta, uzsver Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Projekta atklāšanas konference Rīgā reizē ir arī vadošo pušu un ekspertu tikšanās, kur dalīties ar vīziju par jautājumiem: Kā salāgot lauksaimniecību un vides aizsardzību, lai panāktu efektīvāku rezultātu? Kā identificēt augsta riska lauksaimniecības reģionus? Kāda ir komerciālo interešu un finansu resursu loma? Kā attīstīsies lauksaimniecība, ņemot vērā pašreizējo situāciju? Vadošo pušu un ekspertu viedokļi tiks izmantoti projekta attīstībā.

Konferencē piedalīsies:

- Jānis Dūklavs - LR Zemkopibas ministrs

- Anne Christine Brusendorff, - HELCOM izpildsekretāre

- Elena Kolosova - Project Officer from ES Baltijas jūras programmas 2007 – 2010 projektu koordinatore

- Staffan Lund – Baltic Compass projekta vadītājs, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes profesors u.c.
Sk. "Baltic Compass" konferences programmu Izziņas

Linda Anaite


Tel.: +371 27848062


E-pasts: linda.anaite@2c.lv

AgroPols

x

Paroles atgadināšana