Visas NVO

"Zemnieku saeima": Paaugstinātā 3% nodokļa likme veicinās zemes izmantošanu

Mārtiņš Trons, Zemnieku Saeima (ZSA)
30.07.2010

"Paaugstinātā nodokļa likme veicinās aizlaisto zemju atgriešanu ražošanā, pretējā gadījumā būs nepieciešami ļoti lieli līdzekļi, lai zemi atkal iekoptu. Jau pērn, diskutējot par nekustamā īpašuma nodokli, aicinājām noteikt neapstrādātai zemei 3% likmi, jo zeme ir resurss, kas būtu maksimāli jāapstrādā, taču patlaban uz maksājumiem tiek pieteikti nepilni 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Pašvaldībām jāizrāda vēl lielāka iniciatīva un vēlme līdzdarboties savu teritoriju attīstībā, tādējādi veicinot ekonomisko aktivitāti lauku reģionos un valstī kopumā, savukārt Zemkopības ministrijai ir aktīvi jāstrādā pie programmas izveides zemes iegādei," norāda ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Savukārt ZSA pārstāvis Mārtiņš Trons akcentē, ka patlaban jūtama lielāka aktivitāte zemes nomas tirgū. "Īpašnieki sāk saprast, ka kaut kas jādara, lai īpašumā esošā zemes nenestu tikai zaudējumus. Pēdējā laikā manāms, ka uzpūstajām zemes nomas maksām ir tendence samazināties, apslāpējot ilūziju par ātras un vieglas naudas gūšanu, neko nedarot, tikai iznomājot zemi," sacīja Trons.

Kā ziņots, 27. jūlijā spēkā stājās labojumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kuros skaidrāk noteikts, kādu neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi turpmāk apliks ar dubultu nodokli - 3% no zemes kadastrālās vērtības.

Dubults nodoklis nebūs jāmaksā par zemes īpašumu, kas pēc platības mazāks par vienu hektāru vai kam likumos noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Likumā tāpat noteikts nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš - 2011. gada 15. februāris.

Šā likuma izpratnē par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskata tādu, kurā vairāk nekā 70% no īpašumā esošās zemes platības līdz kārtējā gada 1. septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem. Tāpat par neapstrādātu uzskata tādu zemi, kas netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, proti, tā nav appļauta un ir aizaugusi ar nezālēm un krūmiem.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana