Visas NVO

Trūkst kvalitatīvu zināšanu lauksaimniecības nišu produktu virzīšanai tirgū

Zemnieku Saeima (ZSA)
08.10.2010

Šobrīd Latvijas lauksaimniecības nozarē dažādu nišas produktu ražošana ir haotiska un kalpo kā izdzīvošanas veids, taču produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošana daudzām saimniecībām varētu būt veids kā gūt regulārus ienākumus, palielināt konkurētspēju un attīstīties. Diemžēl Latvijā savu specifisku produktu ražošana notiek pavisam nedaudzās lauku saimniecībās - produktu radīšanā un ražošanā lauksaimnieki spēj būt radoši un izdomas bagāti, taču trūkst zināšanas produktu virzīšanā tirgū. Specifisku vietējo produktu ražošanas attīstību lauku saimniecībās kavē arī nelabvēlīgi, pārāk stingri normatīvo aktu nosacījumi, kas saimniecībām šādu ražošanu un tirdzniecību padara neizdevīgu.

Tādēļ, lai pilnveidotu zināšanas un palīdzētu Latvijas saimniecībām attīstīties, Zemnieku saeima iesaistot partnerus no Francijas, Čehijas, Slovēnijas un Rumānijas projektā „Vietējo un reģionālo produktu mārketinga veicināšana Proud Farmer” apzināja dažādu valstu pieredzi lauksaimniecības produktu attīstībā, mārketingā un lauksaimniecības izglītībā kopumā. Projekts tika īstenots ar Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses programmas granta atbalstu. Projekta īstenošanas gaitā, partneri tikās sešās partneru sanāksmēs katrā projekta partnervalstī, apmainoties ar savu valstu pieredzi, zināšanām un izglītošanās iespējām. Iepazīstoties ar vietējo praksi Latvijā, projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar populāru nišas produktu ražotājiem, tādiem kā z/s Ķelmēni, a/s Trikātas siers, SIA “Lāči”, PKS “Straupe”, z/s Lielvaicēni.

Projekta ietvaros tika izstrādāts arī profesionālās izglītības metodiskais mācību līdzeklis mārketingā (programma, darba burtnīca un mācību līdzeklis kas pieejams internetā), kas sastāv no mācību programmas (160 stundas), mācību grāmatas, labiem prakses piemēriem, darba burtnīcas un darba burtnīcu izmantošanas piemēriem. Papildus apmācīti un izglītoti pasniedzēji projekta partneru valstīs, kas tālāk mācīs lauksaimniekus, uzņēmējus, mācību iestāžu audzēkņus, kā plānot un īstenot mārketingu lauksaimniecības nišas produktiem un produktiem ar vietējo vai reģionālo identitāti. Izveidots arī lauksaimniekam draudzīgs un viegli uztverams interneta mācību līdzeklis, informācijas avots visām ieinteresētajām pusēm, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem laukos. Mācību līdzeklis pieejams internetā (www.zemniekusaeima.lv). Iesaistot dažādus sadarbības partnerus, uzlabota profesionālās un mūžizglītības kvalitāte un pievilcība, kā arī veicināta pieredzes apmaiņa. Taču projekta realizētāji un iesaistītās profesionālās organizācijas Latvijā ir vienisprātis, ka Latvijā nepieciešama būtiska lauksaimniecības izglītības reforma un būtiski tieši lauksaimniecības produktu mārketinga specializācija. Diemžēl trūkst izglītības iestāžu sadarbība ar zemnieku saimniecībām.

„Projekta partneri ir pārliecināti, ka lauksaimniecības nākotnes izaicinājums ir nišas produktu mārketinga attīstība un informācijas tehnoloģijas, kas ietekmēs saimniekošanu laukos. Projekta gaitā izveidotais mācību programma būs ļoti noderīgas zemniekiem, jo lai gan Latvijā mārketinga eksperti spēj sniegt labus padomus un risinājumus standarta situācijās, taču nereti trūkst zināšanu tieši nišu produktu mārketingā.
To atzīst ne tikai zemnieku saimniecības, bet ar Latvijas lauksaimniecības universitātes studenti, kas lekcijās vairāk vēlētos redzēt praktiskus piemērus un iespējamos risinājums, kā arī praksē iepazīties ar konkrētu saimniecību pieredzi, lai vēlāk varētu pilnvērtīgi izmantot iegūtās zināšanas”, stāsta projekta vadītāja Zemnieku Saeimas pārstāve Inga Bērziņa.

Zemnieku saeima projekta gaitā secināja, ka Latvijā trūkst tiešās pārdošanas iespējas un vietējiem iedzīvotājiem vēl jāmācās atbalstīt savus vietējos produktus, līdzīgi kā to piemēram dara franči, kur Lot et Garonne reģionā vien katru gadu notiek ap 1000 festivālu, kuros neatņemama sastāvdaļa ir vietējie produkti un dzērieni. Plaši izplatīti un iecienīti ir zemnieku/ražotāju tirdziņi, kur bez starpniekiem var iegādāties plašu un interesantu vietējo produktu klāstu.

Tādēļ Zemnieku saeima ar projekta partneriem vienojas turpināt savstarpējās pieredzes apmaiņu un pilnveidot mācību programmu lauksaimniekiem. Tāpat Zemnieku saeima apņēmusies iesaistīties lauksaimniecības izglītības problēmu risināšanā, aicinot iesaistītās ministrijas un galvenās mācību iestādes uz diskusiju meklējot visiem pieņemamāko risinājumu.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana