Visas NVO

Jaunieši atzīst lauksaimniecību par perspektīvāko nozari Latvijā

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeima (ZSA)
16.02.2011

34% jauniešu par perspektīvāko nozari Latvijā uzskata lauksaimniecību. Aptaujā, kas norisinājās portālā www.draugiem.lv , piedalījās gandrīz 35 tūkstoši respondentu. Skolnieki, kuri starptautiskajā skolēnu profesionālās orientācijas projektā "Ēnu diena" iepazina Zemnieku saeimas darbu, tam piekrīt un ir pārliecināti, ka lauksaimniecība paver plašas karjeras iespējas un ir moderna, inovatīva nozare.

Zemnieku saeimas „ēna“ Mārtiņš Smilts no Valmieras Viestura vidusskolas 11. klases jau ir guvis pieredzi darbā zemnieku saimniecībā. Viņa vecāki nodarbojas ar lauksaimniecību, tādēļ ar šo nozari viņš vēlas saistīt savu nākotni. Viņa mērķis - ieviest lauksaimniecībā dažādas inovācijas, kas būtu lietderīgas visiem šīs jomas pārstāvjiem.

Arī Jānis Vilciņš no Mālpils vidusskolas 11. klases pieredzi guvis vecāku saimniecībā un nākotnē vēlas turpināt tās darbību un attīstību. "Manuprāt Latvijas nākotne ir tieši lauksaimniecībā," ir pārliecināts topošais lauksaimnieks.

"Ēnu dienā" abi jaunieši ne vien iepazina Zemnieku saeimas ikdienas darbu un ieguva plašāku priekšstatu, kā notiek lauksaimniecības jautājumu risināšana valsts līmenī, bet arī tikās ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu un piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sanāksmē, kur kopā ar citu lauksaimnieku organizāciju vadītājiem apsprieda darbības stratēģijas Briselē.

"Ir liels prieks, ka Latvijā ir tik entuziastiski un darboties griboši jaunieši! Dienas laikā varēja pārliecināties, ka abiem puišiem, kas viesojās pie mums Zemnieku saeimā, lauksaimniecība patiešām interesē. Pieredze, kas iegūta vecāku zemnieku saimniecībās, ir radījusi priekšstatu par darbu šai nozarē un arī konkrētus mērķus: turpināt darbu un attīstīt ģimenes saimniecību, kā arī virzīt lauksaimniecības tehnoloģisko attīstību un izglītot lauksaimniekus,” iespaidos dalās Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

 Abi jaunieši izprata, ar ko nodarbojas lauksaimnieku sabiedriskās organizācijas, kā tās plāno savu ikdienas darbību. Jaunieši atzina, ka vissmagākais bija iedziļināties notiekošajās diskusijās un sarunās, jo lauksaimnieku organizāciju pārstāvji lieto daudz specifiskus terminus.

Lauksaimniecība jau sen vairs nav tikai tradicionālais darbs uz lauka vai mājlopu audzēšana. Tas ir nopietns bizness visā pasaulē, kas nozīmē: tai vajadzīgi cilvēki, kas to organizē un vada, piesaista finansējumu, attīsta tehnoloģijas, nodarbojas ar lauksaimniecības produktu mārketingu un veido nozares politiku. Nav otras nozares, kas paver tik plašu darba spektru, ļaujot sekmīgi strādāt gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana