Visas NVO

Zemnieku saeimas kongresā piedalīsies Eiropas lauksaimniecības organizāciju vadītāji (papild.)

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeima (ZSA)
10.03.2011

Uz Zemnieku saeimas kongresu, kas š.g. 18. martā notiks Ķekavā, Ķekavas kultūras namā, ieradīsies Eiropas vadošie lauksaimniecības eksperti: Eiropas Jauno lauksaimnieku padomes (CEJA) prezidents Joriss Beke (Joris Baecke,), kurš Latvijā viesosies pirmo reizi, un Eiropas Lauksaimnieku un kooperatīvu organizācijas COPA – COGECA ģenerālsekretārs Peka Pesonens (Pekka Pesonen).

Zemnieku saeimas kongress notiek reizi gadā, tajā biedri apspriež aktuālās tendences nozarē Latvijā un pasaulē un pieņem lēmumus turpmākai darbībai. Kongresa laikā abi Eiropas eksperti uzstāsies ar savu redzējumu par KLP attīstību, iepazīsies ar Latvijas lauksaimniekiem, dalīsies pieredzē un klātienē diskutēs par Eiropas lauksaimniecības nākotni.

Joriss Beke pats ir lauksaimnieks un ilggadējs jauno lauksaimnieku organizāciju aktīvists un vadītājs. Pirms kļūšanas par CEJA prezidentu bijis Nīderlandes jauno lauksaimnieku organizācijas viceprezidents.

Peka Pesonens ir lauksaimniecības ekonomists un viens no vadošajiem Somijas pārtikas nozares ekspertiem ar plašu profesionālu pieredzi lauksaimnieku interešu lobēšanā Eiropas Savienībā. Pirms kļūšanas par COPA-COGECA ģenerālsekretāru bijis Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas Valsts sekretārs.

2010. gada un īpaši 2011. gada pirmo mēnešu notikumi politikā pierādījuši, ka Latvijas valsts atbalsts lauksaimniekiem strauji mainās, līdz ar to ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) un Latvijas lauksaimnieku vienlīdzība Eiropā kļuvusi vēl aktuālāka. Tādēļ kongresa otrā daļa būs veltīta lauku attīstībai un Eiropas Kopējās Lauksaimniecības politikas reformai pēc 2013.gada. Ar ievadrunu par laukiem un lauksaimniecības attīstību pēc 2013. gada uzstāsies Zemkopības ministrijas Valsts sekretārs Aivars Lapiņš. Zemnieku Saeimas biedriem savu skatījumu prezentēs arī Eiropas Jauno lauksaimnieku padomes (CEJA) prezidents Joriss Beke, kurš Latvijā viesosies pirmo reizi, un Eiropas Lauksaimnieku un kooperatīvu organizācijas COPA – COGECA ģenerālsekretārs Peka Pesonens. Abi eksperti uzstāsies ar savu redzējumu par KLP attīstību, dalīsies pieredzē un klātienē diskutēs par Eiropas lauksaimniecības nākotni.

Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš sniegs Zemnieku saeimas skatījumu lauksaimniecības attīstības vēl tālākā -10 gadu – perspektīvā – vai Latvijas lauksaimniecības nozare būs gatava pasaules strauji augošajam pieprasījuma pēc pārtikas, vai Latvijas lauksaimniecības produktu ražotāji spēs nostiprināt savu konkurētspēju, apstrādāt Latvijas laukus, saražot pietiekami Latvijas tirgum un eksportam.

Kopš 2010. gada notiek aktīva diskusija un debates par ES kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada. Īpaši svarīga KLP ir mazajām dalībvalstīm kā Latvija. Pateicoties aktīvai un neatlaidīgai Latvijas lauksaimnieku nostājai un interešu aizstāvībai Briselē, mūsu lauksaimnieku viedoklis ir pamanīts. Šobrīd Eiropas parlaments strādā pie otrās rezolūcijas par KLP reformu, Latvija savu pozīciju ir iesniegusi EK, taču kuri mūsu priekšlikumi tiks ņemti vērā, mēs redzēsim vasarā, kad tiks gatavoti jau konkrēti likumdošanas priekšlikumi.Šī rezolūcija būs pamats Eiropas Komisijai, gatavojot jau konkrētus likumdošanas priekšlikumus. Lai gan diskusija par vienlīdzīgiem noteikumiem lauksaimniekiem ir aizsākta, taču vēl šobrīd konkrētu piedāvājumu un metodikas, kā to īstenot nav.

Informācijai:

CEJA ir Eiropas vadošā jauno lauksaimnieku organizācija, kuras mērķis ir veicināt jaunās un inovatīvās lauksaimniecības sektora attīstību Eiropas valstīs un radīt topošajiem un esošajiem jaunajiem lauksaimniekiem piemērotus darba un dzīves apstākļus, nodrošinot komunikācijas plafromu dialogam starp jaunajiem lauksaimniekiem un lēmumu pieņēmējiem Eiropā

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. COPA ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. COGECA ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana