Visas NVO

Zemnieku Saeima: zemnieku saimniecībām 2010. un 2011.gada laikā personīgajām vajadzībām izņemtos līdzekļus neiekļaus apliekamajā ienākumā

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeima (ZSA)
01.06.2011

Zemnieku Saeima ir apmierināta, ka pēc vairākkārtējām Zemnieku Saeimas sarunām ar Finanšu ministriju un Saeimas Budžeta un finanšu komisijas deputātiem ir atbalstīts lauksaimnieku un Zemkopības ministrijas izstrādātaispriekšlikumiem likumprojekta „Grozījumi likumā „Par iedzīvotājuienākuma nodokli””, kuros atrunāts, ka no individuālā uzņēmuma, kas ir uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) 2010. un 2011.gada laikā personīgajām vajadzībām izņemtos līdzekļus neiekļauj apliekamajā ienākumā.

Zemnieku Saeima jau iepriekš pauda savu nostāju, ka vispirms nepieciešamssakārtot zemnieku saimniecību (ZS) tiesiskais statuss,jānosaka, kā ZS notiek peļņas sadale, kā tiek noteikts īpašnieka gūtais labums un citi līdzīgi jautājumi. Un tad kā nākamais solis - IIN no kapitāla piemērošanas noteikšana, tādēļ pārejas perioda līdz 2012. gadam noteikšanaļauj lauksaimniekiem sakārtot un vadīt savu grāmatvedību atbilstoši normatīvo aktu jaunajiem grozījumiem ar jaunu finanšu gadu, nevis gada vidū pārskatīt visu grāmatvedības uzskaites kārtību, lai zemnieku saimniecības īpašniekam nebūtu dubults nodokļu slogs.

Jau ziņots, ka iesniedzot 2010. gada pārskatus zemnieku saimniecību (ZS) īpašniekiem, kas ir UIN maksātājs, saskārās ar pārsteigumu – Valsts Ieņēmumu Dienests, pēc šī brīža normatīvo aktu skaidrojuma, naudas līdzekļiem, ko zemnieku saimniecības īpašnieks no ZS konta pārskaitījis uz īpašnieka privāto kontu vēlējās piemērot papildus 25% nodokļa likmi. Kas nozīmētu, ka tad nodokļu slogs ZS īpašniekiem sasniegtu 40 % un būtu nesamērojams arSIA vai mikrouzņēmuma uzņēmējdarbības formu nodokļu slogu. Šāda situācija izveidojusies steigā veicot grozījumus 2009. gada beigās likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Grozījumu galvenais mērķis bija piemērot ienākumu nodokli ienākumiem no uzņēmējdarbības – dividendēm, un kapitāla pieaugumam.

Zemnieku Saeima nekavējoties pārrunāja šo situāciju ar Finanšu ministriju (FM)un Valsts Ieņēmumu Dienestu, arī ar politiskajām partijām, aktīvi aizstāvot pozīciju, ka nav pieļaujama tik milzīga nodokļa sloga piemērošana lauksaimniekiem.Tika panākta konceptuāla vienošanās ar FM, ka par 2010. un 2011. gadu zemnieku saimniecību īpašniekiem piemēros 0% ienākuma nodokli naudas izmaksām personīgām vajadzībā, bet nākotnē šos ienākumus pielīdzinās dividendēm, piemērojot 10% iedzīvotāju ienākumu nodokli no kapitāla pieauguma.

Zemnieku Saeima jau pārrunājusi ar Tieslietu ministriju vienotu uzņēmējdarbības formu regulējumu un piemērošanu. Šobrīd ir panākta konceptuāla vienošanās, ka varētu atcelt „Zemnieku un zvejnieku saimniecību likumu”,unintegrēt nākotnē šo saimniekošanas formu Komerclikumā, kā atsevišķu uzņēmējdarbības formu.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana