Visas NVO

LTRK un Zemnieku Saeima vienojas par spēku konsolidēšanu kopīga mērķa – stabilas ilgtermiņa nodokļu politikas - veidošanā

Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeima (ZSA)
19.07.2011

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Zemnieku Saeima (ZSA) otrdien, 19. jūlijā parakstīja līgumu, kurā vienojas par sadarbību un savstarpēju kompetences stiprināšanu, kā arī par principiem un interešu jomām, kuru ietvaros organizācijas kopīgi darbojas.

Organizāciju vadītāji ir pārliecināti, ka, apvienojot spēkus un savstarpēji apmainoties ar informāciju un zināšanām, organizācijas stiprina savu kvalitāti līdzdarbojoties politisko lēmumu pieņemšanas procesos un diskutējot ar politisko vidi par nepieciešamajiem risinājumiem un uzlabojumiem uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, administratīvā sloga mazināšanā, nodokļu politikas pilnveidošanā, ēnu ekonomikas apkarošanā u.c. būtiskos jautājumos.

Sadarbības līgums paredz, ka organizācijas vienojas par pamatprincipiem un pamatnostādnēm interešu pārstāvēšanai sarunās ar valdību: ZSA kompetences akcents - lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde kooperācijas līmenī, un lauksaimniecības produktu ražotāju konkurētspējas palielināšana, savukārt LTRK kompetences akcenti - uzņēmējdarbības vides uzlabošana, uzņēmumu konkurētspējas un eksportspējas veicināšana pārnozaru griezumā.

„Zemnieku Saeima apvieno spēcīgākos Latvijas lauksaimniecības biznesa pārstāvjus, ar iespaidīgu pieredzi un zināšanām gan lauksaimniecības specifikā, gan uzņēmējdarbības vadīšanā un konkurētspējas stiprināšanā. Mēs esam pārliecināti, ka cieša sadarbība ar LTRK, ļaus operatīvāk un kvalitatīvāk risināt daudzus tieši uzņēmējus ietekmējošus jautājumus un stiprinās dialogu ar politiskajiem spēkiem, savukārt savstarpējā pieredzes un zināšanu apmaiņa būs ieguvums mūsu biedriem”, stāsta ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

„Ciešā sadarbībā ar Zemnieku Saeimu, kā arī citām uzņēmēju interešu pārstāvības organizācijām vienosimies par kopīgu nostāju un pozīcijas gatavošanu šobrīd uzņēmējiem vissāpīgākajos - nodokļu politikas - jautājumos 2012.–2014. gadiem,” norāda LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, uzsverot, ka vienots, izsvērts un plaši pārstāvētu nozaru uzņēmēju viedoklis šai jomā ir neatsverams instruments sarunās ar atbildīgajām nozaru ministrijām.

Organizācijas plāno realizēt arī kopīgus projektus - diskusijas, seminārus un konferences, rīkot regulāras tikšanās un veikt savstarpējas konsultācijas par aktuāliem uzņēmējdarbības attīstības jautājumiem un normatīvo aktu pilnveidi.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana