Visas NVO

Finanšu ministrs un valdības sadarbības partneri paraksta valsts nodokļu politikas stratēģiju 2011.-2014.gadam

Ilze Vabole, AgroPols
08.09.2011

„Stratēģija, kas tiek parakstīta šodien, paredz prognozējamas nodokļu likmes, neieviest jaunus nodokļu objektus, kā arī būtiski nepalielināt kopējo nodokļu slogu. Prognozējamai nodokļu politikai ilgtermiņā ir pozitīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.


Trešdien, 7. septembrī, finanšu ministrs Andris Vilks un valdības sadarbības partneri: sociālais partneris Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Zemnieku saeima un Latvijas Komercbanku asociācija (LKA) parakstīja kopīgi izstrādāto dokumentu „Nodokļu politikas stratēģija 2011.-2014. gadam” (sk. piev. failu), informēja Finanšu ministra preses sekretāre Aiga Aizpuriete. Dokuments tālāk tiks iesniegts apstiprināšanai valdībā.

„Stratēģija, kas tiek parakstīta šodien, paredz prognozējamas nodokļu likmes, neieviest jaunus nodokļu objektus, kā arī būtiski nepalielināt kopējo nodokļu slogu. Prognozējamai nodokļu politikai ilgtermiņā ir pozitīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

„Tieši šobrīd, attīstoties valsts ekonomikai, ir skaidri jūtama nepieciešamība pēc ilgtspējīgas, valsts konkurētspēju veicinošas un sabiedrībai saprotamas un pieņemamas nodokļu politikas”, norāda ministrs. „Stabilitāte ir būtiskākais, kas šobrīd nepieciešams valstij un valsts ekonomikai. Situācijā, kad ārējā vide kļūst arvien nestabilāka, nodrošināt savas valsts uzņēmējiem stabilu uzņēmējdarbības vidi ir valsts attīstības pamats.”

Finanšu ministrijas (FM) izstrādātās stratēģijas septiņi punkti ir balstīti uz darbu, kas veikts ilgākā laika posmā, analizējot pastāvošo nodokļu sistēmu Latvijā, salīdzinot to ar citām valstīm, kā arī ņemot vērā vispārpieņemtus ekonomikas pamatprincipus, Latvijas starptautiskās saistības, situāciju Latvijas tautsaimniecībā un valsts budžetā. Liela nozīme ir bijusi arī atziņām, kas gūtas diskusijās ar uzņēmēju pārstāvjiem.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone atzinīgi vērtē izstrādāto stratēģiju: „Šis dokuments ir solis uz priekšu sadarbībā starp valsts institūcijām un uzņēmējiem, veidojot prognozējamāku nodokļu sistēmu Latvijā. Ņemot vērā to, ka sarežģītākais ekonomiskās krīzes posms un ar to saistītie nodokļu paaugstinājumi jau ir aiz muguras, ir laiks iezīmēt ceļus nodokļu samazināšanas virzienā. Svarīgi, lai nodokļu sistēma motivētu godīgu nodokļu nomaksu, kas ļautu pakāpeniski samazināt ēnu ekonomiku. Ceram, ka šis dokuments kalpos arī par pamatu virzībai uz pilnvērtīgas vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanu Latvijā.” LDDK norāda, ka stratēģijas realizācija būs sekmīga tikai tādā gadījumā, ja tā būs saistoša arī nākamajā valdībām, nodrošinot pieņemto lēmumu pēctecību.

„Vienošanās parakstīšana par nodokļu politikas pamatvirzieniem 2011. – 2014.gadam uzņēmējiem ir ļoti nozīmīgs pasākums; vienošanās ietver rakstiski formulētu solījumu uzņēmējiem - nodokļu likmes necelt,” akcentēja LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, papildinot, ka „šī apziņa uzņēmējiem ļauj plānveidīgāk, bez lieka stresa pievērsties komercdarbības attīstīšanai un uzņēmumu budžetu sastādīšanai nākamajā un aiznākamajā gadā. Liekam pamatotas cerības uz to, ka valdība vistuvākajā laikā vienošanās tekstu apstiprinās un tas būs saistošs arī 11. Saeimai.”

Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš sacīja: „Lauksaimnieciskā ražošana ir ilgtermiņa bizness, turklāt prasa milzu investīcijas ar lēnu atmaksāšanos, tādēļ ļoti svarīga ir stabila valsts nodokļu politika.  Mūsu ražošanas pamatlīdzeklis ir nekustamais īpašums – zeme. Stabila valsts virzība un atbalsts lauksaimniekiem, kā piemēram bezakcīzes degvielas apjoms, ļoti būtisks, lai Latvijas lauksaimniecības produktu ražotāji stiprinātu savu konkurētspēju Eiropas vienotajā tirgu un paaugstinātu eksportspēju.”

LKA prezidents Mārtiņš Bičevskis: „Komercbanku asociācija atbalsta FM piedāvāto principu, ka par stratēģiju vienojas valsts un nevalstiskie partneri. Pašreizējā stratēģija ir kompromiss starp visām ieinteresētajām pusēm, un tā ir nozīmīgs solis, lai stiprinātu nodokļu politikas stabilitāti un radītu vadlīnijas nākotnes politikas veidotājiem, kas tiem veidotu pamatu pieņemt ekonomikai labvēlīgus lēmumus. Papildus īpaši vēlos uzsvērt, ka LKA turpinās piedāvāt valdībai savus priekšlikumus nodokļu politikas uzlabošanai, kas būs vērsti uz Latvijas demogrāfiskās situācijas uzlabošanu, ārvalstu investīciju sistēmisku un mērķtiecīgi piesaisti un kas piedāvās straujāku nodokļu sloga pārnesi no darbaspēka uz patēriņu.”

AgroPols

x

Paroles atgadināšana