Visas NVO

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma uzsver: nepieciešama cieša sadarbība ar visām nozaru nevalstiskajām organizācijām

Ilze Vabole, AgroPols
09.11.2011

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma 9. decembrī tikās ar biedrības „Zemnieku saeima” (ZSA) pārstāvjiem, lai iepazītos ar situāciju nozarē, kā arī pārrunātu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares aktualitātes, problēmas un to iespējamos risinājumus, informēja ZM sabiedrisko attiecību speciāliste Viktorija Kalniņa.

Tiekoties ar ZSA valdi un lauksaimniecības produkcijas ražotāju pārstāvjiem, zemkopības ministre informēja par šonedēļ augsta līmeņa Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lauksaimniecības politiķu konferencē „Kopējās lauksaimniecības politikas reforma” Briselē pārrunāto saistībā ar Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu tiešo maksājumu jautājumā. Konferencē Laimdota Straujuma norādīja, ka Latvija kategoriski nepiekrīt EK pašreizējam priekšlikumam par tiešo maksājumu apjomu dalībvalstu lauksaimniekiem nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Zemkopības ministre informēja, ka tuvākajā laikā tiks izstrādāts darbības plāns, ko saskaņos arī ar nozares nevalstiskajām organizācijām, lai panāktu vienlīdzīgāku tiešmaksājumu sistēmas ieviešanu.

Kā vienu no savas darbības prioritātēm zemkopības ministre tikšanās laikā ar ZSA arī norādīja, ka būtu nepieciešams rast līdzekļus zemes kreditēšanas programmas izveidei, lai cilvēki, kas vēlas paplašināt savu lauksaimniecisko darbību vai sākt to, varētu bankās iegūt kredītus zemes iegādei ar kredīta atmaksas termiņu no 20 līdz 30 gadiem un zemām procentu likmēm. Šāds kredīts lauksaimniekiem tiktu izsniegts ar nosacījumu, ka zeme tiek pirkta un izmantota tikai lauksaimnieciskajai ražošanai.

Tikšanās laikā ZSA vēlējās noskaidrot zemkopības ministres viedokli par to, kāda būs turpmākā Zemkopības ministrijas sadarbība ar nozares nevalstiskajām organizācijām. Laimdota Straujuma uzsvēra, ka viens no viņas mērķiem ir veidot vēl ciešāku Zemkopības ministrijas saikni ar lauksaimnieku, zivsaimnieku un mežsaimnieku nevalstiskajām organizācijām. Viens no veidiem, kā stiprināt šo saikni varētu būt sadarbības līgumu slēgšana ar katru organizāciju, tostarp ZSA. „Nepieciešama cieša sadarbība ar visām nozaru nevalstiskajām organizācijām, jo tikai sadarbojoties un kopā strādājot, var rast labākos risinājumus šo tautsaimniecībai nozīmīgo nozaru veiksmīgai darbībai arī nākotnē,” teica Laimdota Straujuma.

Tāpat tikšanās laikā ZSA informēja zemkopības ministri par to, kurās jomās tuvākajā nākotnē būtu nepieciešams veikt uzlabojumus, lai veiksmīgi attīstītos lauksaimniecība. Biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvji kā piemērus minēja profesionālās izglītības sistēmu un meliorācijas sistēmu uzturēšanu. Savukārt ZSA valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja norādīja, ka jāsagatavo lauksaimniecības attīstības stratēģija, kas varētu būt arī par pamatu Lauku attīstības plāna (LAP) nākamajam plānošanas periodam izstrādāšanā.

AgroPols

x

Paroles atgadināšana