Visas NVO

Zemnieku Saeima un Valsts kontroliere panāk kompromisu un rod risinājumu jautājumā par zemes lietošanas apliecinājumu tiešmaksājumu saņemšanai

Ilze Meržvinska, Zemnieku Saeima (ZSA)
16.02.2012

Tikšanās laikā ar Valsts Kontroles vadītāju Ingūnu Sudrabu Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš pauda lauksaimnieku pozīciju un argumentus, kādēļ grozījumi platībmaksājumu piešķiršanas kārtībā krasi palielinātu birokrātisko slogu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem un varētu palielināt neapstrādāto lauksaimniecības zemes apjomu. Organizāciju vadītājiem sarunā izdevās panākt kompromisu jautājumā par zemes lietošanas dokumentiem.

Zemkopības ministrija valdības sēdei gatavoja grozījumus noteikumos par platībmaksājumu piešķiršanu. Tie paredzēja, ka ir jāuzrāda rakstisks dokuments par zemes atrašanos lauksaimnieka valdījumā. Grozījumi tika sagatavoti pēc Valsts kontroles ieteikuma, kas revīzijā vērsusi uzmanību, ka Lauku atbalsta dienesta izveidotā maksājumu administrēšanas sistēma nenodrošina pietiekamu kontroli pār Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu. Tam iebilda zemnieki uzskatot, ka jaunā prasība daudziem liegtu saņemt atbalsta maksājumus, jo liela daļa ražojošo lauksaimnieku apsaimnieko zemi uz savstarpējas mutiskas vienošanās pamata, turklāt šāda prasība radītu milzīgu administratīvo slogu kā ražojošajiem lauksaimniekiem, tā Lauku atbalsta dienestam (LAD). Tādēļ lauksaimnieki rosināja Valsts Kontroli uz tikšanos, lai nepieciešamo tiesisko regulējumu pārrunātu.

"Pēc savstarpēji ieinteresētas un konstruktīvas sarunas ar Valsts kontroles vadītāju nonācām pie kopīga risinājuma. Vienojāmies, ka normatīvo aktu grozījumi radīs papildus administratīvo slogu un tāpat neizslēgs kontroles mehānisma nepieciešamību, tādēļ vienojāmies, ka Lauku atbalsta dienestam būtu drīzumā jāizstrādā metodiskie norādījumi, kas noteiks, kā pārbaužu laikā darbinieki pārliecināsies, ka lauksaimniekam zeme ir tiesiskā valdījumā. Lauksaimniekiem būs jāsakārto nomas zemju dokumentācija, bet tā būs jāuzrāda pie pārbaudēm, nevis ar papīru kalniem jābrauc uz LAD, lai pieteiktos platībmaksājumiem", pēc tikšanās sacīja Juris Lazdiņš.

Organizāciju vadītāji vienojušies, ka zemes īpašuma vai lietošanas tiesības zemnieki varēs pierādīt ar Zemesgrāmatas, nomas līguma un citu dokumentu starpniecību.

"Esam ļoti apmierināti ar sarunu iznākumu, jo atkritīs lielas birokrātiskas problēmas un virzīs zemes tirgus sakārtošanos pareizajā virzienā”, apmierināts ar konstruktīvo sarunu ar Valsts Kontroles vadītāju ir Zemnieku Saeimas priekšsēdētājs.

Sarunas rezultātus Zemnieku Saeimas vadība jau tuvākajā laikā pārrunās ar Zemkopības ministrijas un LAD pārstāvjiem.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana