Visas NVO

Zemnieku saeimas 2012. gada notikumu izvērtējums

Ilona Kuzmiča, Zemnieku Saeima (ZSA)
11.12.2012

Gada mazā uzvara

Baltijas lauksaimnieku problēma ir pamanīta visā Eiropā! Lauksaimnieku akcijas tiek novērtētas profesionāļu vidū. Pirmo reizi ir izdevies panākt atsevišķu atsauci uz Baltiju, arī Eiropas lauksaimnieku pozīcijas dokumentā.

Gada nejēdzība

Nacionālajā attīstības plānā izvirzītā prioritāte investīcijas nākotnē koncentrēt nacionālajos un reģionālajos centros (9 + 21). Lauki un to infrastruktūra ir „izsvītroti” no valsts attīstības plāna.

Gada kustība

Zemes platību efektīva izmantošana un ražošanas palielināšana beidzot ir arī Zemkopības ministrijas prioritāte un pirmie darbi jau paveikti: piešķirti līdzekļi un uzsākta zemes kreditēšanas programma, ieviesti stingrāki nosacījumi paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanā neapstrādātām lauksaimniecības zemēm un uzsākta diskusija par Zemes fonda izveidi, kas veicinās zemes platību atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā.

Gada paradokss

Aptaujās absolūtais vairākums (93%) Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka būtu jāsamazina pievienotās vērtības nodoklis (PVN) pārtikai, diemžēl, Finanšu ministrija noraida jebkurus mēģinājumus uzsākt diskusiju un meklēt risinājumus.

Gada prieks

Zemnieku sapratne par to, ka katrs pats savas laimes kalējs un tādējādi spēja reāli vienoties un finansēt kampaņu par godīgiem tiešmaksājumiem. Spēja reāli vienoties, iznākt katram no savas sētas un sadoties rokās, lai cīnītos par savām nākotnes interesēm.

Gada notikums

Baltijas lauksaimnieku nevalstisko organizāciju kopīgais darbs gada garumā, cīnoties par konkurenci starp dažādu valstu zemniekiem nekropļojošiem tiešmaksājumiem. Kopīgi veiktas gan spilgtas publiskās aktivitātes – protesti Briselē, traktora brauciens no Tallinas līdz Briselei, gan intensīvs darbs ar lēmuma pieņēmējiem ES līmenī un pašu mājās.  

Gada vilšanas

Eiropadomes piedāvājums Baltijas valstīm attiecībā uz tiemaksājumiem un lauku attīstības finansējumu nākamajiem 7 gadiem. 75% no ES vidējo subsīdiju līmeņa 2020. gadā ir vairāk nekā nepieņemami!

Gada gandarījums

Papildu finansējuma piešķiršana Zemes kreditēšanas programmai un bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķirtā daudzuma palielināšanai.

Gada virzība

Lauksaimnieku un vides aizstāvju tuvināšanās un dialoga uzsākšana. Lauksaimnieki un vides pārstāvji no pretiniekiem, kļūst par sadarbības partneriem diskutējot par vidi, lauksaimnieciskās ražošanas metodēm, atjaunojamiem energoresursiem.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana