Visas NVO

Nosakot atviegloto nodokļu režīmu iegādājoties zemi, lauksaimniekiem būs lielāka iespējas konkurēt ar investoriem

Zemnieku Saeima (ZSA)
21.10.2013

Lai veicinātu zemes īpašnieku izvēli lauksaimniecībā izmatojamo zemi (LIZ) pārdot zemniekiem, pēc Zemnieku saeimas (ZSA) iniciatīvas kopā ar Zemkopības ministriju (ZM) un Finanšu ministriju (FM) tika rasts risinājums uz 2 gadiem ieviest atvieglotu nodokļu režīmu tiem zemes pārdevējiem, kuri lauksaimniecībā izmantojamo zemi pārdos lauksaimniekiem.

Plānots, ka atvieglotais nodokļu režīms būs spēkā 2 gadus no 2014. gada jūlija līdz 2016. gada jūlijam un gadījumos, kad LIZ pirks lauksaimnieks, ikvienam pārdevējam par šo darījumu nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Pašlaik likums par Iedzīvotāju ienākuma nodokli paredz, ka, lai pārdevējam nebūtu jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, viņam ir jāatbilst vismaz vienam no pieciem kritērijiem, kas noteikti likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.7. pantā „Īpaši noteikumi ienākuma noteikšanai no lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības zemes atsavināšanas”.

Sagatavotos grozījumus likumā Saeimai iesniegs Zemkopības ministrija un lauksaimnieki sagaida, ka Saeimas deputāti atbalstīs šīs normas ieviešanu.

„Šobrīd, iegādājoties zemi,  lauksaimnieki saskaras ar situācijām, kurās zemes pārdevējs neatbilst likumā noteiktajiem kritērijiem, lai saņemtu nodokļa atvieglojumu. Tas, pirmkārt palielina darījuma cenu, bet otrkārt, pārdevējam nav atšķirības vai zemi pārdot vienkārši investoram, vai tomēr lauksaimniekam, kuram tā nepieciešama ražošanai.  Ņemot vērā, ka pēdējā laikā zemes iztirgošana ārzemniekiem notiek ļoti intensīvi, meklējām risinājumus kā motivēt zemes īpašniekus izlemt par labu zemniekam. Ja nesāksim risināt šo jautājumu jau tagad, drīz Latvijas lauksaimnieki var palikt bez lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tādēļ esam gandarīti par Zemkopības ministrijas un Finanšu ministrijas atbalstošo nostāju un domājam, ka arī Saeima novembrī atbalstīs šo priekšlikumu. Ceram, ka šis risinājums mudinās arī zemes īpašniekus pašlaik iznomāto LIZ tomēr pārdot lauksaimniekiem. Jo ieguvēji būs ne tikai zemes pārdevēji un lauksaimnieki, bet visa valsts kopumā.”

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana