Visas NVO

VID un "Zemnieku saeimas" sarunas tēma - ar lauksaimniecības nozari saistītie nodokļu jautājumi

Ilze Vabole, AgroPols
13.11.2013

12. novembrī Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk - VID) vadība tikās ar biedrības "Zemnieku saeima" vadību, lai pārrunātu VID kompetencē esošos problēmjautājumus, ar kuriem lauksaimnieki sastopas ikdienas darbā, un to iespējamos risinājumus, informēja VID Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Aiga Ozoliņa.

Tikšanās piedalījās VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone, Nodokļu pārvaldes direktors Juris Gaiķis un VID ģenerāldirektora vietnieka nodokļu jomā p.i., Nodokļu kontroles pārvaldes direktora p.i. Iveta Buškevica, kā arī biedrības "Zemnieku saeima" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, padomes loceklis (ministru prezidenta padomnieks lauksaimniecības jautājumos) Uldis Krievārs, LPKS "Latraps" ģenerāldirektors Edgars Ruža, z/s "Galiņi" īpašniece Edīte Strazdiņa un www.vid.lv lapas izveidotājs Rolands Celmiņš.

ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš pirms sarunas teica: "Stājoties amatā, VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone uzsvēra, ka VID ir domāts uzņēmējiem, nevis uzņēmēji ir domāti šim dienestam, tādēļ mēs tiekamies, lai pārrunātu tos jautājumus, kuri ilgu laiku netiek risināti, bet ir svarīgi uzņēmējiem birokrātiskā sloga mazināšanai. Mēs esam gatavi iesniegt savus priekšlikumus, lai mainītu radušos situāciju."

Tikšanās laikā tika apspriesta zemes nomas līguma reģistrēšanas kārtība VID. Pašlaik gadījumos, ja iznomātājs nav reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, viņam jāreģistrē sava darbība septiņu dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanās un tad nomniekam jāmaksā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 15% apmērā. Ja iznomātājs pēc līguma noslēgšanas nereģistrē savu saimniecisko darbību, tad nomnieks maksā IIN 24% apmērā. Sarunā abas puses vienojās, ka biedrība "Zemnieku saeima" izveidos un Valsts ieņēmumu dienestam nosūtīs paraugu nomas līgumam, kurā ir ietverta notariāli vai bāriņtiesā apstiprināta pilnvara par to, ka zemes iznomātājs atļauj zemes nomniekam viņa vārdā reģistrēt saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā. Savukārt VID izstrādās priekšlikumus grozījumiem Iedzīvotāja ienākuma nodokļa likumā par jau šobrīd spēkā esošās normas attiecināšanu arī uz iepriekš noslēgtajiem zemes nomas līgumiem.

Diskusija turpinājās arī par sezonas strādnieku reģistrēšanu, lai darba devējs pēc iespējas vienkāršāk darbā varētu pieņemt jauniešus un mazināt "pelēkās ekonomikas" esamību lauksaimniecības nozarēs. Tika apspriesta saimnieciskās darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) kodu sakārtošana, lai noteiktu un precizētu uzņēmuma pamatdarbības veidus, kā arī saprastu katras lauksaimniecības nozares tendences, nodokļu maksāšanas kultūru. Savukārt jautājumā par stingrāku prasību ieviešanu tiem lauksaimniekiem, kuri saņem likumdošanā noteiktos nodokļu atvieglojumus, Zemnieku saeima Valsts ieņēmumu dienestam nosūtīs biedrības priekšlikumus tālākai izskatīšanai. Diskusijas noslēgumā tika diskutēts par Padziļinātās sadarbības programmu jeb par tās saucamo Balto sarakstu kooperatīviem.

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone sacīja: "VID un Zemnieku saeimas nākamais sadarbības solis varētu būt sadarbības līguma noslēgšana, lai kopīgi cīnītos ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, "aplokšņu algām" un veicinātu godīgas konkurences apstākļus, kā arī ieinteresētu pašus zemniekus izrādīt iniciatīvu un izpratni sakārtot savas nozares nodokļu saistību izpildes jautājumus."

KS "Mūsmāju Dārzeņi" valdes priekšsēdētāja Edīte Strazdiņa: "Uzskatu, ka tikšanās ar jauno Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori bija ļoti noderīga un esmu gandarīta, ka šajā amatā ir zinoša un ieinteresēta persona lauksaimniecības jautājumos. Sarunas gaitā nonācām pie jautājuma par sezonas strādnieku reģistrēšanu arī attiecībā uz jauniešiem, kas lauksaimniecības darbos ir gatavi strādāt kaut dažas dienas. Ceru, ka šis jautājums turpināsies arī reālos darbos, jo uzskatu, ka pagaidām šis jautājums nav sakārtots. Kā arī pozitīvi vērtēju VID veidotos analītiskos pārskatus par lauksaimniecības nozarēm, kas sniegs plašāku ieskatu uz lauksaimniecībā notiekošo."

Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: "Sarunas laikā tika pārrunāti lauksaimniecībā aktuāli problēmjautājumi un ceru, ka vārdi īstenosies ar darbiem, lai tie sniegtu pozitīvu devumu ražojošiem lauksaimniekiem. Uzskatu, ka šīs dienas saruna ir labs sākums sadarbībai, lai sasniegtu kopīgu mērķi – veicinātu godīgo nodokļu maksātāju - zemnieku - biznesa attīstību, kā arī veicinātu godīgas konkurences vidi."

AgroPols

x

Paroles atgadināšana