Visas NVO

ZSA un VARAM ir vienisprātis par uzņēmējdarbības attīstību laukos

Līva Liepniece, Zemnieku Saeima (ZSA)
17.04.2014

Vakar, 16. aprīlī biedrības "Zemnieku saeima" vadība tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministru Romānu Naudiņu, un pārrunāja ar uzņēmējdarbības attīstību laukos saistītus jautājumus un to iespējamos risinājumus.

Tikšanās laikā gan Zemnieku saeimas vadība, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš atzina, ka Latvijā ir jāveido tāda likumdošanas vide, lai ne tikai lauksaimniekiem, bet arī jebkuram uzņēmējam būtu atbilstoša infrastruktūra uzņēmējdarbības veikšanai Latvijas reģionos.

Kā atzina biedrības "Zemnieku saeima" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: "Galvenā infrastruktūra ir lauku ceļi, kuru uzlabošanai jaunajā plānošanas periodā ir maksimāli jākoordinē un efektīvi jāizmanto visi pieejamie finanšu resursi."

Kā viens no būtiskākajiem tika pārrunāts arī jautājums par nitrātu monitoringu virszemes un pazemes ūdeņos, lai 2016. gadā Eiropas Komisijai sagatavotu ziņojumu par ūdeņu kvalitāti un eitrofikāciju. Ja monitorings pietiekamā apmērā netiks veikts, tad pastāv ļoti liela iespēja, ka pēc 2016. gada visa Latvija tiek noteikta kā vides jūtīgā teritorija.

VARAM ministrs Romāns Naudiņš atzina: "Šis ir ļoti būtisks jautājums, kas rada Latvijai ilgtermiņa sekas. Ministrijas speciālisti vistuvākajā laikā noskaidros, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, lai veiktu Eiropas Savienības prasībām atbilstošu nitrātu monitoringu virszemes un pazemes ūdeņos. Noteikti meklēsim risinājumus arī jautājumam par inženierkomunikāciju attīstīšanu reģionos, kas sekmētu ražošanas izaugsmi.

Tāpat tika pārrunāti nepieciešamie grozījumi Aizsargjoslu likumā, nosakot aizsargjoslas gar ūdens objektiem un ūdenstecēm, jo pašreizējā likuma redakcija ir grūti realizējama un kontrolējama.

Diskusijā piedalījās VARAM ministrs Romāns Naudiņš, Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš, priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja, valdes loceklis Mareks Bērziņš un atbildīgie VARAM speciālisti.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana