Visas NVO

Valsts ieņēmumu dienests un biedrība „Zemnieku saeima” paraksta sadarbības vienošanos par godīgas konkurences un nodokļu nomaksas veicināšanu nozarē

Zemnieku Saeima (ZSA)
07.05.2014

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) ģenerāldirektore Ināra Pētersone un biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš 7. maijā parakstīja sadarbības vienošanos, lai cīnītos ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un veicinātu godīgu konkurencilauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarē.

Divpusējās vienošanās mērķis ir mazināt lauksaimniecības produkcijas ražošanas nozarē strādājošo nodokļu maksātāju izvairīšanos no nodokļu nomaksas, īpaši „aplokšņu algas” izmaksas, tādejādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.

Biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Esam gandarīti par konstruktīvas sadarbības veidošanos starp lauksaimniekiem un Valsts ieņēmumu dienestu. Ieguvēji no tā būs visi - gan valsts uzņēmējdarbības vide kopumā, gan kontroles institūcija, kam būs atgriezeniskā saite par problēmsituācijām nozarē, gan organizācijas biedri, kas ar organizācijas palīdzību varēs tiešāk skaidrot savus interesējošos jautājumus Valsts ieņēmumu dienestā. Savstarpējās sadarbības veidošana ir solis ceļā, lai tuvotos vecāko Eiropas Savienības dalībvalstu situācijai, kur valsts institūcijām ir galvenokārt konsultatīvs, nevis represīvs raksturs. Tikai tā mēs varam sakārtot Latvijas novārgušo uzņēmējdarbības vidi un palielināt nodokļu nomaksu valsts budžetā.”

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: „Man kā VID vadītājai ir liels gandarījums, ka esam vienojušies un šodien arī rakstiski apstiprinājuši jau iepriekš uzsākto konstruktīvo sadarbību ar vienu no ietekmīgākajām, biedru skaita ziņā ievērojamākajām lauksaimniecības nozares organizācijām - Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizāciju „Zemnieku saeima”. Tā ir organizācija, kura ikdienas darbā sevi ir apliecinājusi kā mērķtiecīgu nozares politikas veidotāju ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā, aktīvi cīnoties par savām iespējām un visu lauksaimnieku interesēm. Noslēgtā vienošanās sniedz plašākas iespējas pašiem uzņēmējiem arvien aktīvāk iesaistīties savas nozares nodokļu saistību izpildes jautājumu sakārtošanā un aktīvāk vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām”, vienlaikus pašiem biedriem individuāli demonstrējot godīga nodokļu maksātāja kultūru, uzņemoties atbildību ne tikai par sevi, bet arī par savu bērnu un vecāku labklājību. Esmu pārliecināta, ka arvien ciešāka VID sadarbība un regulāra informācijas apmaiņa ar organizācijām, kas pārstāv Latvijas uzņēmējus, sekmē godīgas konkurences apstākļu nodrošināšanu un ēnu ekonomikas mazināšanos, kā arī kopumā veicina Latvijā komercdarbībai labvēlīgu vidi”.

Šī ir jau piecpadsmitā VID un uzņēmēju biedrības parakstīta vienošanās ar mērķi kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām”, kā arī veicināt godīgas konkurences apstākļus.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana