Visas NVO

"Zemnieku saeima" parakstījusi sadarbības memorandus ar vadošajām politiskajām partijām par sadarbību pēc vēlēšanām

Līva Liepniece, Zemnieku Saeima (ZSA)
01.10.2014

Biedrība " Zemnieku saeima " pirms 12. Saeimas vēlēšanām ir parakstījusi sadar-bības memorandus ar politiskām partijām "Vienotība", Nacionālo apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", "Saskaņa", "No sirds Latvijai", "Vienoti Latvijai" un "Latvijas attīstībai". Šodien sadarbības memorands parakstīts ar partiju "Zaļo un Zemnieku savienība". Memorandi ir parakstīti, lai stiprinātu sadarbību lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanā Latvijā pēc Saeimas vēlēšanām.

Biedrības " Zemnieku saeima " priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: "Aicinu katru lauk-saimnieku, neatkarīgi no to politiskās pārliecības, sestdien doties balstot un savu balsi atdot par tiem politiskajiem spēkiem, kas gatavi pārstāvēt lauksaimnieku intereses. Krustiņus aicinu ievilkt tiem deputātu kandidātiem, kas ar darbiem ir pierādījuši, ka saprot lauksaimniecību. Jo vairāk tādi cilvēki būs parlamentā un valdībā, jo vieglāk mums visiem būs strādāt nākotnē.

Parakstītajos sadarbības memorandos ar politiskajām partijām esam iekļāvuši mums svarīgākos darbus Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstībai. Ar partijām, kas sestdien tiks ievēlētas Saeimā , sadarbosimies lauksaimniekiem labvēlīgas vides veidošanā, kā arī turpmākos četrus gadus rūpīgi sekosim noslēgto memorandu izpildei."

Memorandi paredz soļus lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanu Latvijā, pa-redzot konkurētspējīgu atbalstu nozarēm, veicinot darbavietu veidošanu laukos un pievienotās vērtības radīšanu uz Latvijas galvenā resursa - zemes. Vienošanās paredz arī piesaisti laukiem un lauku infrastruktūrai caur reģionālās attīstības programmām. Memorandus parakstījušās politiskās partijas apņemas arī veicināt Nacionālā attīstības plānā noteiktā mērķa sasniegšanu - līdz 2020.gadam ražot produkciju vismaz 2 milj. hektāros lauksaimniecībā izmatojamās zemes, kā arī saglabāt Latvijas lauksaimniecības zemi vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju rokās. Vienošanās paredz sekmēt lauksaimnieku kooperācijas tālāku attīstību, veicināt lauksaimniecības un profesionālās izglītības sistēmas uzlabošanu valstī, ar mērķi nodrošināt jauniešiem dažādos Latvijas reģionos konkurētspējīgas izglītības iegūšanas iespējas, pakāpeniski izlīdzināt dzīves apstākļu atšķirības starp laukiem un pilsētām, kā arī veikt soļus, lai vēl vairāk uzlabotu lauksaimniecības nozares eksportspēju."

Ar memorandiem var iepazīties biedrības mājas lapā: http://zemniekusaeima.lv/ zemnieku - saeima -paraksta-sadarbibas-memorandus-ar-politiskajam-partijam-pirms-12- saeimas -velesanam/

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana