Visas NVO

Lauksaimnieki atzinīgi novērtē Zemkopības ministrijas uzsāktās iniciatīvas jautājumā par aizaugušām lauksaimniecības zemēm

Līva Norkārkle, Zemnieku Saeima (ZSA)
04.02.2015

Biedrība "Zemnieku saeima" ir gandarīta, ka Zemkopības ministrija apzinās situācijas nopietnību un ir gatava veikt izmaiņas "Meža likumā", lai atvieglotu aizaugušo lauksaimniecības zemju atgriešanu ražošanā.

Biedrības "Zemnieku saeima" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: "Vairāk kā pusgadu kopā ar pašvaldībām cenšamies atrisināt jautājumu par absurdo "Meža likuma" regulējumu, kas rada nevajadzīgu birokrātisko slogu aizaugušu lauksaimniecības zemju atgriešanai ražošanā. Mēs esam gandarīti, ka šobrīd Zemkopības ministrija ir izpratusi problēmas nopietnību un sāk meklēt piemērotākos risinājumus. Tāpat priecājamies par "Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomi", kas, pretēji sākotnēji paustajai skepsei par mūsu iniciatīvu, šobrīd sāk izrādīt patiesu interesi jautājuma risināšanā.

Atgādinām, ka šobrīd Latvijā meža platības sasniedz aptuveni 58% no kopējās platības un to paplašināšana uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes rēķina ir nepārdomāta un tuvredzīga rīcība. Latvijā ir neskaitāmi lauksaimnieki, kuri no zemes novāc apaugumus. To nevar izdarīt ne gada, ne divu, nedz arī trīs gadu laikā. Tas ir gadiem ilgs process, kurā īpaši aktīvi ir jaunie lauksaimnieki, kuri vēlas dzīvot un strādāt laukos, bet jau iekopta zeme nav tik viegli pieejama.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana