Visas NVO

Sezonas aktualitātes reģionu lauku saimniecībās

Zemnieku Saeima (ZSA)
24.04.2015

Šonedēļ, tiekoties valdes sēdē, biedrības "Zemnieku saeima" valde pārrunāja, kā pavasaris iesācies dažādās Latvijas reģionu saimniecībās.

Pavasara darbi pilnā sparā rit visā Latvijā - lauksaimnieki sēj vasarājus, dod papildmēslojumu ziemājiem, kā arī vienlaikus veic dažādus dokumentācijas sagatavošanas darbus - mēslošanas plānu izstrādāšanu saimniecībām, gatavo pieteikumus atbalsta maksājumiem, slēdz produkcijas realizācijas līgumus rudens ražai un optimizē saimniecību naudas plūsmas. Pieteikšanās platību maksājumiem šogad ir komplicētāka, jo pirmo gadu tiek ieviestas zaļināšanas prasības, un joprojām daudziem saimniekiem nav skaidrs, kā šīs prasības izpildīt savā saimniecībā.

Piena ražotāji pēc kvotu perioda beigām seko piena tirgus attīstības tendencēm, kur straujas svārstības pagaidām nav notikušas. Piena cena nemainīgi ir zem pašizmaksas, un nu jau pašām saimniecībām rūpīgi jāvērtē kādus pirkumus izdarīt, lai situāciju nepasliktinātu. Joprojām ir cerība uz pārstrādātājiem, ka tiem izdosies atrast jaunus eksporta tirgus, tādējādi veicinot piena apriti.

Vasarāju sēju Vidzemes un Latgales pusē kavē pārmērīgais mitrums uz laukiem, kamēr pārējā Latvijas daļā sējas darbi ir tuvu noslēgumam. Graudaugi kopumā Latvijā ir labi pārziemojuši.

Pārbaudījumus šobrīd piedzīvo tie ziemāju lauki, kuri atrodas gājputnu migrācijas ceļos. Migrējošās zosis un gulbji nolaižas mitrajās vietās ganīties un atpūsties. Īpaši iecienīti ir tie lauki, kuros slikti strādā meliorācijas sistēmas un izveidojušās lielas peļķes. Kā atzina Zemnieku saeimas valdes locekle Ieva Alpa, tieši zosu bari nolaižas pat 10 m no mājas, nebaidoties ne no mājiniekiem, ne suņiem. Visi zaudējumi, ko putni nodara sējumiem, šobrīd ir neprognozējami un pilnībā jāsedz zemniekam pašam.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana