Visas NVO

Latvijas zemes fonda darbības uzsākšana ir vēsturisks notikums

Zemnieku Saeima (ZSA)
01.07.2015

Biedrība "Zemnieku saeima" izsaka savu gandarījumu par Latvijas zemes fonda darbības uzsākšanu 1.jūlijā. Tas sekmēs Latvijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu un šo platību ilgtspējīgu izmantošanu lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām. Zemes fonda darbību regulē likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kā Zemes fonds veic darījumus ar lauksaimniecības zemi.

Biedrības "Zemnieku saeima" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš par īstenoto iniciatīvu: "Latvijas zemes fonda darbības uzsākšana ir vēsturisks notikums, uz to esam virzījušies jau vairākus gadus, un ceļš nav bijis viegls. Līdzīgam fondam darbību vajadzēja uzsākt jau pirms divdesmit gadiem, kad konstatējām zemes reformas neefektivitāti, kā rezultātā lielas lauksaimniecības zemes platības tika atstātas novārtā Tās šobrīd ir aizaugušas, savukārt, lauksaimniecības zemes platības atgriešana ražošanā ir visai smags un darbietilpīgs process."

Latvijas zemes fonda iesaiste būs svarīga gadījumos, kad lauksaimniecības zemi vēlēsies iegādāties fiziskas vai juridiskas personas, kuras neatbildīs likumam "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", kā arī gadījumos, kad lauksaimniecības zemei nebūs pircējs, vai arī tiks pārdoti lieli zemes īpašumi, kurus vietējie lauksaimnieki nevarēs iegādāties. Tiekot pārdotiem lieliem zemes īpašumiem, Latvijas zemes fondam būs iespēja tos iegādāties, kā arī nepieciešamības gadījumā sadalīt un iznomāt vai pārdot vietējiem lauksaimniekiem.

Svarīgi, lai ALTUM administrētajai Zemes iegādes kreditēšanas programmai tiktu noteikts līdz pat 30 gadiem garš kredītu atmaksas termiņš un mazinātas procentu likmes, tādejādi lauksaimniekiem pavērtos plašākas iespējas iegādāties lauksaimniecības zemi," tā J.Lazdiņš.

Par nepieciešamību saglabāt lauksaimniecības zemi ražošanai liecina ar katru gadu pieaugošā lauksaimniecībā izmantotā zemes platība. 2013.gadā lauksaimniecība bija otrs straujāk augošais ražošanas sektors Latvijā, nodrošinot 5,6% izaugsmi. Pēdējos gados attīstās visas lauksaimniecības nozares, it īpaši augkopība, piena lopkopība un gaļas lopkopība, un pietiekoši zemes resursi ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem tālākai izaugsmei.

Biedrība "Zemnieku saeima" aicina Latvijas iedzīvotājus un lauksaimniecības zemes īpašniekus atbildīgi un tālredzīgi izturēties pret savu zemi. Pašiem zemes īpašniekiem nespējot vai neesot gataviem apsaimniekot savu lauksaimniecības zemi, aicinām to iznomāt vietējiem lauksaimniekiem!

Latvijas zemes fonda pārstāvjiem vēlam izturību un veiksmi!

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana