Visas NVO

Sāks cīņu pret negodīgu tirgus praksi pārtikas piegādes ķēdēs

Edgars Bērziņš, Zemnieku Saeima (ZSA)
20.11.2015

Eiropas Parlamenta (EP) Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja nākusi klajā ar paziņojumu par cīņas uzsākšanu pret negodīgu tirgus praksi pārtikas piegādes ķēdēs. EP deputāti iecerējuši veikt virkni labojumu Eiropas Savienības (ES) likumdošanā, kas paredz godīgu un iesaistītajām pusēm līdzvērtīgu pārtikas piegādes ķēdi. Ar nākamo gadu jauns likums, kas ierebožos negodīgu tirgus praksi, stāsies spēkā arī Latvijā.

Aktīvāku rīcību atbalsta Eiropas lauksaimnieku organizācija COPA-COGECA, kura akcentē, ka ar līdz šim pastāvošo brīvprātīgo godīgas tirdzniecības iniciatīvu nav pietiekami, jo tā nav spējusi panākt reakciju uz sūdzībām, kā arī tai trūkst preventīva sankciju mehānisma.

Jau daudzus gadus netaisnīgi produktu iepirkumu nosacījumi un negodīgas mazumtirdzniecības prakse (NMP) sagādā problēmas arī Latvijas lauksaimniekiem un pārtikas patērētājiem. Lai uzlabotu tirdzniecības situāciju, Latvijā 1.janvārī spēkā stāsies "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums". Zemnieku saeimas valdes locekle Edīte Strazdiņa uzskata, ka cīņa pret negodīgu tirgus praksi ir tikai apsveicama. E.Strazdiņa: "Izmaiņas ES likumdošanā vērtēju pozitīvi, jo šādi tiks veicināta brīva un godīga tirdzniecības platforma. Latvijā tas liks uzņēmumiem, kuri līdz šim nav ieviesuši šo praksi darbībā brīvprātīgi, ievērot godīgas uzņēmējdarbības praksi. Pašreiz liela daļa no peļņas paliek tirdzniecības tīklos, taču tas notiek uz citu iesaistīto pušu rēķina. Šobrīd lauksaimniekiem nav garantijas par piegāžu regularitāti, netiek piedāvātas atbilstošas realizācijas cenas, nav taisnīgi apmaksas termiņi - īpaši svaigai pārtikai. Tāpat ir zināmas vietas, kurās par papildus samaksu ir iespējama preces izcelšana akcijā, izdevīgāko plauktu un preču novietojumu izvēle. Visi minētie ir negodīgi nosacījumi, kas kavē kvalitatīvas pārtikas tirdzniecības ķēdes darbību."

Lai likumdošanas ieviešana būtu veiksmīga, Konkurences padome un Ekonomikas ministrija šobrīd strādā pie likuma iestrādāšanas vadlīnijām, kas paredz likuma darbības un piemērošanas principus. Zemnieku saeima aicina lauksaimniekus iepazīties ar likumā noteikto, kā arī rūpīgi pārskatīt jebkuru jauno vai noslēgto līgumu un pārliecināties par tā atbilstību godīgas tirdzniecības principiem.

Likums "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums" spēkā stāsies ar 2016. gada 1.janvāri. Sīkāk ar likumu var iepazīties šeit: http://likumi.lv/ta/id/274415-negodigas-mazumtirdzniecibas-prakses-aizlieguma-likums 

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana