Visas NVO

Latvijas un Igaunijas lauksaimnieki vienojas kopējā projektā

Zemnieku Saeima (ZSA)
18.02.2016

15.-16. februārī Jelgavā notika biedrības "Zemnieku saeima" un Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības kameras kopīgi veidotā projekta "GreenAgri" konference par aktualitātēm organiskā mēslojuma apsaimniekošanā. Konferences pirmajā dienā dalībnieki apmeklēja lauksaimniecības uzņēmumus, kuri nodarbojas ar organiskā mēslojuma apsaimniekošanu. Savukārt otrajā dienā Latvijas un Igaunijas eksperti prezentēja spēkā esošās atšķirīgās vides prasības, kā efektīvi izmantot resursus un organiskā mēslojuma iestrādes tehnoloģijas.

"GreenAgri" projekta ietvaros, četru gadu garumā Latvijas un Igaunijas apvienotā ekspertu komanda strādās pie inovatīvu organiskā mēslojuma apsaimniekošanas tehnoloģiju un metožu izstrādes. Projekta gaitā 10 Latvijas un 10 Igaunijas lauksaimnieku demonstrējumu laukos tiks novēroti un novērtēti dažādi mēslu apsaimniekošanas veidi. Eksperti un pētnieki apkopos, kā arī analizēs iegūtos datus par iespējamām barības vielu noplūdēm un sniegs lauksaimniekiem informāciju par optimāliem risinājumiem organiskā mēslojuma uzglabāšanai, izkliedei un iestrādei. Aizvadītā konference un saimniecību apmeklējumi bija pirmais posms, lai aktualizētu diskusiju efektīvai organiskā mēslojuma apsaimniekošanai. Iepazīstoties ar SIA "Latvi Dan Agro", SIA "LLU MPS Vecauce" un SIA "Ar Agro" biogāzes staciju darbību un šķidrmēslu apsaimniekošanas tehnoloģijām, dalībnieki varēja novērtēt Latvijas lauksaimnieku praksi.

"Lauksaimnieciskās darbības ietekme ir ļoti plaša. Diemžēl vēl joprojām atsevišķos gadījumos saimniekošanas laikā tiek pieļautas kļūdas, un radīta barības vielu noplūde apkārtējā vidē. Mēslošana ir viens no piemēriem, kad vienlaikus pievienotajai vērtībai, nereti tiek nodarīts arī kaitējums. Tādēļ kopā ar Igauņu kolēģiem esam uzsākuši "GreenAgri" projektu - ar mērķi apmainīties ar teorētiskām zināšanām un praktisko pieredzi par organisko mēslojumu, par tehnoloģijām, kādas ir pieejamas, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz apkārtējiem ūdeņiem, Baltijas jūru un klimatu kopumā. Šī bija lieliska iespēja vienkopus pulcēt gan vietējos, gan ārvalstu gudrākos un pieredzējušākos prātus. Starp dalībniekiem ir zemnieki, ministriju pārstāvji, pētnieki - tā ir pilna organiskā mēslojuma apsaimniekošanas procesā ieskaitīto dalībnieku buķete," tā par aizvadīto konferenci izsakās Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre.

Igaunijas Lauksaimniecības un Tirdzniecības kameras priekšsēdētājs Romets Sormus uzskata, ka kūtsmēslu pārstrādei un izmantošanai ir zināmas priekšrocības: "Mēs vēlamies vērst lauksaimnieku uzmanību uz ūdeņu aizsardzību un barības vielu noplūdes samazināšanu. Pēc pieredzes varam secināt, ka lauksaimnieciskās darbības pārraudzība tomēr ir nepieciešama, lai pēc iespējas efektīvāk novērstu sliktos saimniekošanas piemērus, kuri diemžēl eksistē. "GreenAgri" uzdevums ir atrast labākās kūtsmēslu apsaimniekošanas prakses un popularizēt tās gan starp zemniekiem, gan sabiedrību. Aizvadītā konference ir pirmais solis, lai apzinātu pašreizējo situāciju un veidotu labās prakses piemērus. Pēc saimniecību apmeklējumiem un dalībnieku prezentācijām varam noprast, ka kūtsmēsli nav tikai problēma - tā ir iespēja ilgtspējīgai saimniekošanai."

Biedrības "Zemnieku saeima" un Igaunijas Lauksaimniecības un tirdzniecības kameras kopīgi veidotā demonstrējumu saimniecību projekta "GreenAgri" vispārējais mērķis ir samazināt barības vielu zudumus no lauksaimnieciskās darbības Baltijas valstīs, iepazīstinot ar inovatīvām un efektīvām organiskā mēslojuma apsaimniekošanas metodēm, vienlaikus saglabājot pašreizējo ražošanas līmeni un konkurētspēju. Demonstrējumu programmā piedalīsies 10 saimniecības no Latvijas un 10 saimniecības no Igaunijas.

Konference tika organizēta projekta "GreenAgri" CB272 ietvaros, kuru līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020 un biedrība "Zemnieku Saeima".

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana