Visas NVO

Barkavas lauksaimnieki grūtībās - iekrāsota dīzeļdegviela un zemas piena cenas

Zemnieku Saeima (ZSA)
12.04.2016

Ceturtdien, 7.aprīlī biedrība “Zemnieku saeima" piedalījās LPKS “Barkavas asni" kopsapulcē, lai pirms darba sezonas uzsākšanas ar zemniekiem pārrunātu aktualitātes nozarē.

Atskatoties uz iepriekšējā gada lielāko "neveiksmi" lauksaimniecībā - krāsotās dīzeļdegvielas ieviešanu, Barkavas zemnieki ir sašutuši par šādu valdības lēmumu. Zemniekiem nākas ne tikai investēt jaunās degvielas uzglabāšanas iekārtās, bet arī dzīvot pastāvīgā satraukumā par iespējamām kontrolēm, jo praksē lauksaimniecības darbībai bieži nav iespējams paredzēt tikai vienu atsevišķu tehnikas vienību. Traktori tiek izmantoti arī pakalpojumu sniegšanai kaimiņiem, ziemas mēnešos tiek strādāts mežā. Līdz šim lauksaimnieki dažādiem darbiem ir izmantojuši vienu un to pašu tehniku, piemēram, no rīta vedot granti un akmeņus ceļu labošanai, vakarā pievedot barību fermai. Barkavas zemnieki par pašreizējo situāciju izsakās ironiski - tehnikai ir jāievieš divas bākas un iespēju pārslēgties no vienas uz otru.

Tāpat kopsapulcē tika pārrunāta ieilgusī piena nozares krīze, kura Barkavas pusē piena iepirkuma cenu ir nospiedusi robežās no 12 līdz 19 EUR par 100 litriem piena. Lauksaimnieki atzina, ka vietējo piena pārstrādātāju loģistiska ir pilnībā neefektīva - piena savākšanai konkrētajā reģionā kursē vismaz 4 dažādu piena uzpircēju un pārstrādātāju mašīnas. Kā vienu no risinājumiem Barkavas piensaimnieki redz apvienošanos kopīgai piena pārdošanai. Tāpat zemnieki cer uz valsts vai ES tiešo atbalstu, kas, gaidot situācijas stabilizēšanos piena tirgū, līdz vasarai ļautu piensaimniekiem noturēties biznesā.

Dienas laikā ZSA vadība apmeklēja arī Barkavas Profesionālo vidusskolu, kur iepazinās ar materiāli tehnisko bāzi dažādu laukos svarīgu arodu apgūšanā. Ir prieks par skolas vadības iniciatīvu un spēju piesaistīt līdzekļus veiksmīgai attīstībai. Vidusskolā iespējams apgūt mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas un iemaņas, tai skaitā arī ļoti trūkstošo lauksaimnieka arodu.

Zemnieku Saeima (ZSA)

x

Paroles atgadināšana