Visas NVO

Uz LPKS neattiecas ES prasības attiecībā uz transportlīdzekļu vadīšanas ierobežojumiem

Linda Bille, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
28.08.2009

LLKA aicināja Satiksmes ministriju risināt jautājumu, kas saistīts ar transportlīdzekļu vadīšanas ierobežojumiem, jo spēkā esošie nosacījumi jūtami apgrūtina LPKS darbību.

Saņemtajā skaidrojumā teikts, ka autovadītāju darba un atpūtas režīmu nosakošā regula neattiecas uz pārvadājumiem ar transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļu kombinācijām ar maksimāli pieļaujamo masu, kas nepārsniedz 7,5 t un kas tiek izmantoti nekomerciāliem kravu pārvadājumiem. LPKS nav komersanti un komercpārvadājumus neveic, tātad šis izņēmums ir spēkā. Vienlaikus Satiksmes ministrija vērš uzmanību uz to, ka šajā gadījumā LPKS veiktajiem pārvadājumiem ir jāatbilst visām Autopārvadājuma likumā un pašpārvadājumu definīcijā minētajām pazīmēm. Proti - pārvadājumiem jābūt bezmaksas, autotransporta līdzeklim ir jābūt kooperatīvās sabiedrības īpašumā vai arī uz nomas līguma pamata iznomātam, ko vada kooperatīvās sabiedrības darbinieks. Transportlīdzeklī ir jābūt dokumentam, kas pierāda, ka krava ir kooperatīvās sabiedrības vai tās biedra īpašums vai arī kāds no viņiem ir šo kravu nopircis, pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis vai izgatavojis. Tāpat transportlīdzeklī jābūt kooperatīvās sabiedrības biedru sarakstam, kas dod iespēju kontroles dienestu darbiniekiem pārliecināties par pārvadājuma atbilstību nekomerciāliem pārvadājumiem.

LLKA aicina kooperatīvus, kuriem problēmas rada kontroles dienestu darbinieku nepareiza interpretācija, sazināties ar LLKA biroju.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana