Visas NVO

LPKS būs pieejamas kredītgarantijas no Latvijas Garantiju aģentūras

Linda Bille, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
28.08.2009

18. augusta MK sēdē tika apstiprināti MK noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 269 „Noteikumi par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai””. Līdz šim spēkā esošā redakcija noteica, ka atbalstu var saņemt tikai komersanti, taču grozījumi paredz, ka uz LGA garantiju atbalstu varēs pretendēt arī atbilstīgas LPKS. Atbalsts būs pieejams, ja garantijas tiks sniegtas par šādiem finanšu pakalpojumiem:

· aizdevums investīciju veikšanai;

· apgrozāmo līdzekļu aizdevums;

· finanšu līzings.

Garantija sedz līdz 80% no finanšu pakalpojuma, bet ne vairāk kā EUR 3 milj. ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa garantijas piešķiršanas dienā.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas ar Eiropas Komisiju. Turklāt iespēja saņemt LGA atbalstu kredītgarantiju veidā neliedz kooperatīviem iespēju izmantot arī VAS „Lauku attīstības fonds” paredzētās iespējas.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana