Visas NVO

LLKA strādā pie lauku krājaizdevu sabiedrību darbību regulējošo nosacījumu pilnveidošanas

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
30.07.2010

LLKA ir aicinājusi Finanšu ministriju veicināt lauku reģionu attīstību, novirzot finansējumu lauku kredītfonda izveidei, kas būtu piesaistīts VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un kura mērķis būtu organizēt krājaizdevu sabiedrību finanšu resursus.
Pašreizējā lauku krājaizdevu sabiedrību darbības sistēma nedara tās konkurētspējīgas, taču, veicot reformas sistēmas darbībā, ir iespējams panākt maksimālu labumu lauku iedzīvotājiem no krājaizdevu sabiedrību darbības. Pašreiz lauku krājaizdevu sabiedrības aizņemas un aizdot viena otrai naudu, taču šāda fonda darbības rezultātā naudas plūsma būtu centralizēta un optimizēta.  Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvji jau ir tikušies arī ar Hipotēku banku, lai priekšlikumu pārrunātu klātienē.   Tāpat, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir griezusies Finanšu ministrijā ar aicinājumu veikt grozījumus Krājaizdevu sabiedrību likumā, paredzot, ka par krājaizdevu sabiedrības biedru, kas veidota pēc teritoriālā principa, var būt juridiska persona, ņemot vērā tās juridisko adresi vai darbības vietu (nomas līgumi). Pašreizējā likuma redakcija to neatļauj.
  Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija uzskata, ka sakārtojot lauku krājaizdevu sabiedrību darbības sistēmu, kā arī pilnveidojot attiecīgo likumdošanu, iespējams veicināt lauku reģionu attīstību, jo tā rezultātā lauku iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kredītus un veikt noguldījumus par saprātīgiem nosacījumiem.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana