Visas NVO

LLKA ir izstrādājusi vadlīnijas attiecībā uz konkurences regulējumu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Linda Bille, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
21.09.2010

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) sadarbībā ar Konkurences padomi ir izstrādājusi vadlīnijas attiecībā uz konkurences regulējumu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (LPKS). Vadlīniju mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu horizontālas sadarbības organizēšanas nosacījumos, norādot uz vienošanām, kas nerada konkurences problēmas un atbilst Latvijas konkurences tiesībām, kā arī aprakstot tās vienošanās, kas būtu pretrunā ar Latvijas konkurences tiesībām.

Vadlīnijās ir aprakstīti divi vienošanās veidi - vienošanās par kopīgu preces ražošanu (pārstrādi) un vienošanās par kopīgu preces savākšanu un pārdošanu. LPKS biedru saražotās produkcijas pārstrāde ir atļauta, ja iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa nepārsniedz 20%, savukārt, LPKS, kuras veic biedru saražotās produkcijas kopīgu savākšanu un pārdošanu, iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa nedrīkst pārsniegt 15%. Vadlīnijās aprakstīti piemēri, kādā veidā tirgus daļa aprēķināma, tāpat aprakstīti nosacījumi, kas neatkarīgi no kooperatīva tirgus daļas, tā biedriem jāievēro. Papildus vadlīnijās tiek atrunāti nosacījumi, kas jāievēro attiecībā uz kooperatīvās sabiedrības pārvaldes struktūru, lai netiktu pārkāpti konkurenci regulējošie normatīvie akti.

Atgādinām, ka iesaistīšanās LPKS zemniekiem var sniegt būtisku resursu ietaupījumu, kopīgi lietojot lauksaimniecības tehniku, veicot kopīgu pārstrādi vai saražotā kopīgu savākšanu pārdošanai pārstrādātājam. Taču atkarībā no izvēlētā sadarbības modeļa un mērķa uz to noteiktā apjomā ir attiecināms konkurences tiesību regulējums.

Vadlīnijas atrodamas LLKA mājas lapā:

http://www.llka.lv/lv/noderigainfo/23-kddo/532-vadlinijas.html

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana