Visas NVO

LLKA valde par valdes priekšsēdētāja vietnieci izvirza Ilzi Aizsilnieci

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)
14.10.2010

13. oktobra LLKA valdes sēdē par valdes priekšsēdētāja vietnieci tika izvirzīta LPKS "Piena ceļš" valdes priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece. Līdz  šim asociācijas valdē darbojās astoņi valdes locekļi, kuri no sava vidus ievēlēja valdes priekšsēdētāju.  Savukārt, pēdējā biedru sapucē tika pieņemts lēmums par statūtu grozījumiem, kuri paredz valdes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Saskaņā ar jauno LLKA statūtu redakciju valdi izvirza biedrības biedri un ievēl biedru sapulce. Savukārt, valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku. Saskaņā ar valdes priekšsēdētāju, valdes priekšsēdētāja vietnieku un valdi ievēl uz trijiem gadiem.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA)

x

Paroles atgadināšana